Dimensjoner

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • Dimensjon Art

  Dimensjonen Art brukes for å skille på ulike typer av posteringer.  Dette gir en god oversikt i kombinasjon med Prosjekt […]

 • Dimensjon Avdeling

  Dimensjonen Avdeling tas i brukt hvis din bedrift ønsker å se lønnsomheten for hver enkelt avdeling.  Alle inntekter og kostnader […]

 • Dimensjon Kampanje

  Dimensjonen Kampanje kan brukes for å måle fortjenesten for en bestemt kampanje som kjøres.  Det kan f.eks være en annonsekampanje […]

 • Dimensjon Merke

  Dimensjonen Merke kan brukes for å skaffe oversikt over inntekter og fortjeneste for merker.  Dette kan f.eks være forhandlermerker som […]

 • Dimensjon Prosjekt

  Prosjektregnskap brukes for å måle fortjenesten for solgte individer som f.eks. ny og brukt bil, MC, tilhenger, båt, motor, ATV, […]

 • Dimensjoner

  Dimensjoner kan brukes for å tildele bestemte referanser for posteringer i hovedbok.  Dimensjon knyttes til inntekter og kostnader slik at […]

 • Dimensjoner i dagbok

  I registreringsbildet for bokføring av manuelle bilag ligger kolonnene for dimensjoner lengst til høyre i bildet.  Oppslag mot tabell gjøres […]

 • Dimensjoner ved salg

  De dimensjonene som opprettes blir tilgjengelig som felter i ordreblokk og på varelinjene. Scroll lengst ut til høyre så ser […]

 • Kobling til dimensjoner

  Når oppsettet av dimensjoner er klart kan dimensjonene kobles til på ønskede områder i systemet. Vi tar for oss de […]

 • Oppsett dimensjoner for kontoplan

  Når det legges tilrette for dimensjoner vil disse henge seg på bokføringer i hovedbok ved fakturering og manuell bokføring.  Det […]

 • Prioritering dimensjoner

  Det kommer mer funksjonalitet rundt dette med prioriteringer for dimensjoner.   Det er mulig å sette dimensjoner på ulike nivåer som […]