Kapitalvaresalg

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • 1. Oppsett for Kapitalvaresalg – les denne først

  Følgende må gjøres for å legge til rette for Kapitalvaresalg: Definer dimensjoner, og tildel dimensjonsregler for kontiene i kontoplanen. Opprett […]

 • Fakturering av kapitalvarer

  Rutinen for fakturering av kapitalvarer følger vanlige faktureringsrutiner.  Opprett salget som en ordre og fakturer.  For mer detaljer om faktureringsrutinen […]

 • Håndtering av garanti/reklamasjoner mot leverandør

  Garanti ovenfor leverandør håndteres med rutinen for internfakturering.  For hver leverandør det skal registreres garantijobber må det opprettes en egen […]

 • Innbytte av individ

  Søk opp kunden.  Individet som skal byttes inn må opprettes på kunden på forhånd.  Det forenkler prosessen. Gå til Salg […]

 • Innbytte av individ med heftelser

  Hvis det foreligger heftelser (resterende lån) ved et individ som tas i innbytte skal dette dekkes inn i forbindelse med […]

 • Internfakturering: Klargjøring ny eller påkost brukt

  Kostnader i forbindelse med klargjøring av et individ for salg internfaktureres mot kjøretøyet.  Det samme gjelder påkoster relatert til oppussing […]

 • Kontrollrapporter kapitalvaresalg

  Kretsløpskontroll Rapporten Kretsløpskontroll viser fortjeneste pr solgte individ. Grupperer etter Ny/Brukt med undergruppe for Merker/Modell.  Rapporten finner du under Individ. […]

 • Opprett internkunder/lagerkunder

  Internkunder har to funksjoner.  De brukes som lagerkunder for kapitalvarer og ved internfakturering av klargjøring/påkost. Internkunder skal ha Bokføringsregel = […]

 • Opprett kapitalvarer

  For å klargjøre de varenr man ønsker for salg og innbytte av kapitalvarer er det en del oppsett som må […]

 • Prosjektnummer individer

  Hvert enkelt individ må tildeles et prosjektnr for å kunne måle inntekter og kostnader relatert til salg av ny/brukt.  Dette […]

 • Rapport: Kjøpekontrakt

  Utskrift av kjøpekontrakt krever litt klargjøring før det kan tas i bruk. Kontrakten skrives ut fra en ferdig opprettet ordre. […]

 • Salg av individ

  Vi tar her for oss salg av et individ.  Fremgangsmåten er lik både for nytt og brukt. Søk opp kunden […]

 • Salg av individ med innbytte

  Hvis en kunde skal kjøpe et individ og samtidig bytte inn et individ, blir fremgangsmåten en sammensetning av de to […]

 • Salg demokjøretøy

  Salg av demokjøretøy skal håndteres som annet salg av brukte kjøretøyer.  Ordren opprettes på samme måte som Salg av brukt, […]

 • Uttak demokjøretøy

  Uttak av demokjøretøy skal håndteres etter bestemte regler for rett bokføring av lager/lagerbelastning, mva og engangsavgift.  Demokjøretøy anses som en […]