Klientinnstillinger

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • Bilagstyper

  Fanen inneholder bilagstyper for postering av bilag.  Det er viktig at det ligger nummerserier for hver bilagstype som benyttes. For de […]

 • Klientinnstillinger

  Klientinnstillinger inneholder en del generelle innstillinger og er tilgjengelig fra meny oppe til høyre i bildet.  

 • Klientinnstillinger – Oppsett av avsender epost

    For å kunne sende mail fra Quick3 er det nødvendig å gjøre epost-oppsett under Klientinnstillinger. Dette gjøres under fanen […]

 • Klientinnstillinger – Samtykke

  Under Klientinnstillinger – Samtykke finner du alle innstillingene som kan gjøres knyttet til samtykke. 1: Link til firmaets personvernerklæring (dersom […]

 • Leveringsadresser

  Bedriftens egen leveringsadresse må legges inn under Klientinnstillinger.   Hovedadressen merkes som Primær.  Denne brukes på utskrifter der dette skal være med.  […]

 • Rapporttekster

  Rapporttekster lar deg styre de ulike elementene i rapportene. Bl.a. kan du skru av og på ulik informasjon, men også […]

 • Regnskap

  Kontoreferanser Under Klientinnstillinger og fanen Regnskap defineres diverse faste konti  for kasse, avrunding, periodiseringer og feil. Forslag til standard oppsett: Kassedifferanse - […]

 • Renter og gebyrer

  Tilleggs gebyrer/avgifter som legges til ved fakturering fremkommer som egne varenr på fakturaen. Varenummer for fakturagebyr, frakt, fraktforsikring, purregebyr og […]

 • Salg

  Innstillinger for avrundingsregler ligger under Klientinnstillinger – Salg. Avrundingstype Ingen – Ingen avrunding, totalen på ordre/faktura blir med to desimaler. […]

 • Sekvenser

  Under  fanen ‘sekvenser’ defineres nummerserier for de ulike kategorier. Det ligger standard nummerserier definert, men er det ønske om å […]