Kunde

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • Anonymisere og deanonymisere kunder

  For å anonymisere eller deanonymisere en kunde  må du være logget inn som administrator. Anonymisering av en kunde betyr at […]

 • Betalingsbetingelser

  Betalingsbetingelse legges til ved å klikke på søke-glasset  til høyre for feltet Betalingsbetingelser inne på fanen Styring. Huk av ønsket betingelse og […]

 • Diverse

  Dette feltet står du fritt til å bruke til det du måtte trenge. Diverse informasjon vedrørende kunden som er greit […]

 • Faktura

  Under ‘Kundehistorikk’ vil det legge  seg historikk av type faktura og kreditnotaer. Her får du enkelt en totaloversikt over kundens […]

 • Faktura

  Oversikt over utgående fakturaer og kreditnotaer til kunden. D-klikk for å åpne, og fakturaen vises i sin helhet. Fra fakturaen […]

 • Filutforsker

  Her kan du lagre dokumenter som bilder, e-post, pdf-filer etc. som  tilhører kunden.

 • Indivdier

  Under fanen Individer vises en oversikt over de individene som eies av kunden.  Individet må opprettes på kunden før det kan knyttes […]

 • Kampanjer

  I quick 3 sin innebygde kampanjemodul kan du enkelt skape effektfulle kampanjer basert på dine kundedata. Kampanjene kan ved hjelp av […]

 • Kategorier

  Grupperes kundene i forskjellige kategorier, legges dette inn her. Klikk  for oversikt over kategorier. Marker ønsket kategori og klikk ‘Legg til’. […]

 • Kontakthistorikk

  Her kommer tekst

 • Kontaktpersoner

  Kundens kontaktpersoner registreres her. I feltene Stilling og Mottaker av er det rullegardinmeny med forhåndsdefinerte valg.

 • Kundesøk

  Klikk søke-knappen  for hele kundelista, eller skriv (deler av) kundens navn for å spesifisere søket. Marker kunde og d-klikk eller […]

 • Legge inn samtykke på kontaktperson/kunde

  Samtykke er knyttet til måten vi behandler persondata på i Quick3. Aktivt samtykke skal gis av alle kontaktpersoner som er […]

 • Leveringsadresser

  Leveringsadresser Har en kunde flere avdelinger på forskjellige adresser, kan disse adressene registreres her. Ved å registrere alternative adresser til […]

 • Malkunde

  Når det opprettes ny kunde kopieres grunndata fra en mal kunde.  Pass derfor på at malkunden har de viktigste feltene […]

 • Ny kunde

  Klikk ‘+’ tegnet for å opprette en ny kunde. Systemet vil automatisk generere ett kundenummer i det du lagrer kundekortet. […]

 • Oppgaver

  Her kommer tekst

 • Oppgaver

  Dette er ett sentralt system i Quick3 for blant annet kundeoppfølging. Her kan det logges en detaljert beskrivelse av jobb […]

 • Ordre

  Oversikt over samtlige ordre på kunden; åpne, ikke fakturerte ordre. Hvordan opprette ordre, klikk her.

 • Rabattmatrise

  Her kommer tekst

 • Rapporter

  Her kommer tekst

 • Reskontro kunde

  Her vises kundens reskontroposter med full oversikt over den enkelte kundes utestående fakturaer, innbetalinger, purrenotaer osv. For å se samtlige […]

 • Styring

  Her registreres de ønskede betingelsene for kunden, som; betalingsbetingelse, mva-kode, eFaktura ref., hovedbokskonto etc. Ønsker kunden samlefaktura, er en kunde som ikke skal […]

 • Tilbud

  Komplett oversikt over tilbud til kunde. D-klikk for å åpne tilbudet. Opprett nytt tilbud ved å klikke på  høyre i bildet. Hvordan […]