Priser i Quick3

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • Innpriser

  Prislister deles inn i to varianter, Innpriser og Utpriser, i dette dokumentet ser vi på Innpriser.   Innpriser er nesten […]

 • Kalkyler

  Kalkyler er en mer avansert måte å regne priser på enn standard rabatter og liknende. Kalkyler er gjerne delt i […]

 • Primær og sekundær Rabatt

  Både på Innprislister og Utprislister finner du begrepet PRIMÆR og SEKUNDÆR Rabatt. Dette er en metode både leverandører og forhandlere […]

 • Priser basert på Enkeltkunder

  Man kan i Quick3 binde enkeltkunder til prislister eller varegrupper med eget oppsett for rabatter uavhengig av Rabattmatrise eller Kundekategorier […]

 • Priser basert på Kundekategori

  Alle kunder i Quick3 kan tildeles Kategorier. Det er ingen begrensning i antall kategorier en kunde kan være “Medlem” av. […]

 • Priser basert på Rabattmatrise

  Rabattmatrise er en måte å sette opp rabatter til enkelte kunder eller et utvalg kunder, basert på regler fra et […]

 • Prishotell og Synkronisering

  Quick Systems as tilbyr alle Quick NG og Quick3 kunder tilgang til vårt prishotell. Prishotellet er en stor database som […]

 • Prisimport

  Prisimporten i Quick3 finner du ved å gå inn på leverandøren hvor du vil oppdatere priser. Klargjøring av filen Du […]

 • Utpriser

  Prislister deles inn i to varianter, Innpriser og Utpriser. I dette dokumentet ser vi på Utpriser.  (Det forventes at du allerede […]