Regnskap

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • Årsavslutning / årsoppgjør

  Rutinen for årsavslutning ligger under menyen Periodiske rutiner.  Du kommer automatisk inn på aktuelt år med periodeoversikt.  Klikk på søke-glasset for […]

 • Automatisk kostnadsføring

  Begrepet automatisk kostnadsføring kan trenge litt mer forklaring.  I all enkelhet betyr det at samtidig som salget bokføres utføres det […]

 • Avvik lagerverdiliste – regnskap

  Lagerverdilisten som kjøres ut fra vareregisteret skal stemme overens med lagerkonto i regnskapet.  Det kan oppstå avvik mellom disse rapportene […]

 • Betalingsmidler

  Betalingsmidler opprettes under Klientinnstillinger/Betalingsmidler. Klikk på pluss ikonet for å opprette nytt betalingsmiddel. 1) Sett hake for terminal hvis det […]

 • Bokfør bunt

  Bokføring av bunt må gjøres for å overføre bilag til regnskapet. En lagret bunt anses som en kladd.  Den er tilgjengelig for […]

 • Bokføringsregler

  Bokføringsregler defineres for å bestemme hvordan salg av varer/tjenester skal bokføres for ulike typer kunder, eller hvordan innkjøp skal bokføres […]

 • Dagbok / Bunt

  Under Dagbok opprettes bunter for postering av bilag.  Det finnes manuelle bunter og automatisk genererte bunter. Du kan legge inn begrensning […]

 • Dimensjon Art

  Dimensjonen Art brukes for å skille på ulike typer av posteringer.  Dette gir en god oversikt i kombinasjon med Prosjekt […]

 • Dimensjon Avdeling

  Dimensjonen Avdeling tas i brukt hvis din bedrift ønsker å se lønnsomheten for hver enkelt avdeling.  Alle inntekter og kostnader […]

 • Dimensjon Kampanje

  Dimensjonen Kampanje kan brukes for å måle fortjenesten for en bestemt kampanje som kjøres.  Det kan f.eks være en annonsekampanje […]

 • Dimensjon Merke

  Dimensjonen Merke kan brukes for å skaffe oversikt over inntekter og fortjeneste for merker.  Dette kan f.eks være forhandlermerker som […]

 • Dimensjon Prosjekt

  Prosjektregnskap brukes for å måle fortjenesten for solgte individer som f.eks. ny og brukt bil, MC, tilhenger, båt, motor, ATV, […]

 • Dimensjoner

  Dimensjoner kan brukes for å tildele bestemte referanser for posteringer i hovedbok.  Dimensjon knyttes til inntekter og kostnader slik at […]

 • Dimensjoner i dagbok

  I registreringsbildet for bokføring av manuelle bilag ligger kolonnene for dimensjoner lengst til høyre i bildet.  Oppslag mot tabell gjøres […]

 • Dimensjoner ved salg

  De dimensjonene som opprettes blir tilgjengelig som felter i ordreblokk og på varelinjene. Scroll lengst ut til høyre så ser […]

 • Fakturajournal

  Fakturajournal er tilgjengelig fra hovedmenyen under Regnskap.  Hver gang en faktura opprettes legges den til i en eksisterende fakturajournal som […]

 • Feil i bunt

  Bilag i ubalanse Hvis det ikke er ført like mye til debet og kredit for et bilag blir bilaget i […]

 • Felter

  Dato:  Bilagsdato Periode: Regnskapsmåned for bilaget.  Sammen med årstall for bunten angir dette korrekt regnskapsperiode. Bilagstype:  Angir typen bilag.  Ctrl+Ordskiller […]

 • Historikk – periodiske rutiner

  Periodiske rutiner har en egen fane for Historikk som logger hendelser for perioder, kjøring av mva-oppgjør og årsavslutning.  Det vil derfor […]

 • Hurtigtaster i dagbok

  Enter Flytter markør fra felt til felt. Piltaster Flytter markør mellom felter. Tab Flytter markør fra felt til felt. Ctrl […]

 • Klargjøring av år og perioder

  Før du kan starte på et nytt år må det nye året opprettes.  Dette gjelder ikke bare for regnskapet, men må […]

 • Kobling til dimensjoner

  Når oppsettet av dimensjoner er klart kan dimensjonene kobles til på ønskede områder i systemet. Vi tar for oss de […]

 • Kontogrupper

  Alle varer må være tilknyttet en gyldig kontogruppe før varen kan selges.  Mangelfulle oppsett vil gi feilmelding ved gjennomføring av […]

 • Kontoplan

  Kontoplanen er tilgjengelig fra hovedmenyen. Noen velger å installere Q3 med standard kontoplan, mens andre velger å konvertere kontoplan fra […]

 • Meny fra Bunt

  Fra bunten har du tilgang til en del funksjoner under menyknappen oppe i høyre hjørne. Oppfrisk Hvis du opplever forsinkelser […]

 • Meny fra Dagbok

  Fra dagbok har du tilgang til en del funksjoner under menyknappen oppe i høyre hjørne.   Legg til Valg for […]

 • Mva – Dokumenter

  Hvis du ønsker litt mer tips til nødvendige kontonr og beskrivelse av mvakoder kan du ta en titt på disse […]

 • Mva-eksempel: Bokføring av import/innførsel

  Fra 1. januar 2017 ble det innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av moms ved innførsel av varer til Norge. […]

 • Mva-eksempel: Direkteført mva

  Tidligere har det vært akseptert å bokføre mvabeløp direkte til konto for inng.mva. Dette har f.eks være i forbindelse med […]

 • Mva-eksempel: Kjøp av fjernleverbare tjenester utland

  Ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet skal avgiftsberegningen skje etter ordningen med omvendt avgiftplikt. Dette innebærer at kjøper skal […]

 • Mva-koder

  Fra hovedmenyen  har du tilgang til Mva-koder.  Mva-kodene følger med en ferdig installert klient.  De har alt av grunnoppsett klart, […]

 • Mva-koder for Import/Innførsel med eksempel

  Reglene for bokføring av import/innførsel ble også endret fra 01/01/17.  Det er ikke lenger Tollvesenet som sender ut faktura for […]

 • Mva-oppgjør

  Mva-terminer og Mva-oppgjør er tilgjengelig fra menyvalget Periodiske rutiner. Under fanen Mva-terminer vises de tilgjengelige terminene med status. Klikk på åpne-pilen […]

 • Mva-oppsett, Klientinnstillinger

  Grunnoppsett for Mva håndtering ligger under Klientinnstillinger – Regnskap.  Her velges Format mva-melding, og oppgjørskonto for mva angis her.  Sjekk at […]

 • Nullstill utskrift

  Nullstill utskrifter Utskrevne fakturaer merkes med et printersymbol.  Hvis det skulle være behov for å tilbakestille utskrift på enkelte fakturaer […]

 • Ny bunt

  Fra Dagboksbildet opprettes ny bunt ved å klikke på  + oppe i høyre hjørne. Beskrivelse:  Tekst til egen info.  Ikke påkrevet. […]

 • OCR

  OCR rutinen kan tas i bruk for å forenkle rutiner rundt bokføring av innbetalinger fra kunder. Fakturaen skrives ut med […]

 • Oppsett dimensjoner for kontoplan

  Når det legges tilrette for dimensjoner vil disse henge seg på bokføringer i hovedbok ved fakturering og manuell bokføring.  Det […]

 • Oppstart regnskap

  Ved oppstart av Quick3 gjennomføres i de fleste tilfellene konvertering for å få med seg data fra tidligere system.  Dette […]

 • Perioder / periodeavslutning

  Rutinen for periodeavslutning er tilgjengelig fra rutinen Periodiske rutiner.  Du kommer til aktuelt år med periodeoversikten som viser status for […]

 • Periodiske rutiner

  Under menyvalget Periodiske rutiner har vi samlet rutiner for: – Perioder og periodeavslutninger – Mva-terminer og Mva-oppgjør – Årsoppgjør – […]

 • Postering av bilag på en linje

  Forberedelser Bilagstyper:  Legg inn ønsket bilagnr serie for de tekstkodene du skal benytte. Dette er en engangs jobb og gjøres […]

 • Postering av bilag på to eller flere linjer

  Forberedelser Bilagstyper:  Legg inn ønsket bilagnr serie for de tekstkodene du skal benytte. Dette er en engangs jobb og gjøres […]

 • Postering av innbetalinger

  Forberedelser Bilagstyper:  Legg inn fast debetkonto for bilagstypen 6 Innbetalinger,  f.eks 1920.  Samt ønsket bilagnr serie. Dette er en engangs […]

 • Postering av utbetalinger

  Forberedelser Bilagstyper:  Legg inn fast kreditkonto for bilagstypen 3 Utbetalinger (eller den du skal bruke),  f.eks 1920. Samt ønsket bilagsnr serie. […]

 • Prioritering dimensjoner

  Det kommer mer funksjonalitet rundt dette med prioriteringer for dimensjoner.   Det er mulig å sette dimensjoner på ulike nivåer som […]

 • Registrere remitteringsposter

  Remitteringsposter opprettes automatisk ved bokføring av inngående faktura. Forutsetter at leverandøren har de rette innstillingene som bl.a  kontonr og avkryssing […]

 • Remittering – Avregningsretur

  Når betalingen er belastet din bankkonto får du tilgang til en fil for avregningsretur i nettbanken.  Last denne ned til […]

 • Remittering – Feilmelding i nettbank

  Hvis det er mangler/feil ved informasjonen som følger med remitteringsposten gir dette feilmelding i nettbanken. Bankene opererer med forskjellige regler […]