Ressurs

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • Dagsrapport

  Under menyen dagsrapport finner man historikk på stempling, spesifisert på gjeldende dag, samt inneværende måned og forrige måned. Endrer man […]

 • Endre stemplet tid

  Man kan endre stemplet tid ved å åpne markere en stempling/linje man ønsker å endre. Velg deretter ny stempling og […]

 • Innstillinger

  Fanen “Innstillinger” på ressurskortet. Her ligger det følgende tre kontroller: Quick3-bruker: Gir brukeren tilgang til Quick3. Stemplingskonsoll: Bestemmer hvorvidt ressursen/medarbeideren […]

 • Legg til ny ressurs

  Under kategorien ressurs legger man til nye ressurser/medarbeidere. Trykk + tegnet for å åpne ressurskortet. Her defineres navn/brukernavn, samt epostadresse […]

 • Mine Oppgaver

  Menyen mine oppgaver inneholder en oversikt over hvilke oppgaver du er ansvarlig for til enhver tid.

 • Ny oppgave fra kalender

  Oppgaver kan opprettes direkte i kalenderen ved å merke/dra et felt under ønsket ressurs. Ressursplan kan brukes til oppgaveplanlegging og […]

 • Oppgave

  Under menyen oppgaver kan man søke opp oppgavelista for alle som deler oppgaver i bedriften. Trykk søkeglasset for å åpne […]

 • Registrere fravær

  Unden menyen stempling finner man også området man skal registrere sitt fravær   Åpne rullgardinen for fravær og spesifiser hvilke […]

 • Ressurs – oppsett av epostkonto

  For å kunne benytte den enkelte ressurs sin mailadresse som avsenderadresse ved sending av epost fra Quick3 må man først […]

 • Stempling

  Menyen stempling holder tak i en ressurs sine stemplinger av mønstret tid. Bildet gir oversikt over hvor mange som er […]