Salgsrutiner

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • Blokktype

  I Quick3 kan man dele opp en ordre i flere seksjoner, dette omtales her som blokker. Under menyen blokktype kan […]

 • eFaktura (EHF)

  Før man kan ta i bruk eFaktura (EHF) i Quick3 må deres firma settes opp i vårt fakturahotell, og modulen må […]

 • Faktura pr. epost

  Under fanen Styring på kunden, kan du bestemme hvor fakturaen skal rutes/sendes. For å kunne sende faktura automatisk pr. epost […]

 • Fakturalevering

  Fakturalevering er et felles register for utskrift og utsending av fakturaer.  Alle fakturaer som ikke er skrevet ut/sendt vises i […]

 • Fakturasøk

  Under menyen Faktura (1) finner du Fakturasøk.  Her vises alle fakturaer som er opprettet, og du kan velge å utføre […]

 • Fakturering av enkeltblokker

  Det er mulighet for å fakturere enkeltblokker på en ordre. Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss […]

 • Faktureringskø

  Her finner du rutine for å fakturere flere ordre/plukklister samtidig. Hvis det under Klientinnstillinger – Salg er krysset av for […]

 • Fremgangsmåter for salg

  Her er en oversikt over de forskjellige fremgangsmåtene for registrering av salg i Quick3. Registrere en faktura.  Ordre -> Faktura […]

 • KID på faktura

  Foreløpig har vi en type KID i Quick3: 15 siffer – første 7 tall er faktura, neste 7 er kundenr […]

 • Lage tilbud

  I Quick 3 kan du lage tilbud direkte fra kundekortet Man kan også opprette tilbud fra tilbudsmenyen for deretter å […]

 • Nullstill utskrift

  Nullstill utskrifter Utskrevne fakturaer merkes med et printersymbol.  Hvis det skulle være behov for å tilbakestille utskrift på enkelte fakturaer […]

 • Ordre – beskrivelse felter

  Når du oppretter en ny ordre kommer du til følgende bilde: Heading Her registreres kunde, ordretype, kundens ref. og eventuelt […]

 • Ordre til Faktura

  For å registrere en faktura på en kunde må du starte med en ordre.  En ordre kan opprettes på følgende […]

 • Ordre til Plukkliste

  Plukking er en rutine for å registrere varer som levert fra lager, uten at det foreløpig skal faktureres.  Det skrives […]

 • Plukking av enkeltblokker

  Det er mulighet for å plukke enkeltblokker på en ordre. Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss […]

 • Rutine fra fakturering til utsending av faktura

  Faktureringskø Ordre som opprettes havner automatisk under Faktureringskø. Hvis dere bruker plukkliste er det de som vises her. Rutinen brukes […]

 • Samlefaktura

  Samlefaktura er en rutine for å samle flere ordre eller plukklister på felles faktura til en kunde.  Den åpne samlefakturaen […]

 • Splitting av ordre ved fakturering med blokkdebitor

  Man kan splitte en ordre på flere kunder ved å registrere debitor på blokken. For å registrere debitor, klikk på […]

 • Øreavrunding

  Innstillinger for øreavrunding finner du under Klientinnstillinger og fanen Salg.       Her er det valg for avrundingstype; Ingen, standard, […]