Salg

  1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
 • 1. Oppsett for Kapitalvaresalg – les denne først

  Følgende må gjøres for å legge til rette for Kapitalvaresalg: Definer dimensjoner, og tildel dimensjonsregler for kontiene i kontoplanen. Opprett […]

 • Blokktype

  I Quick3 kan man dele opp en ordre i flere seksjoner, dette omtales her som blokker. Under menyen blokktype kan […]

 • eFaktura (EHF)

  Før man kan ta i bruk eFaktura (EHF) i Quick3 må deres firma settes opp i vårt fakturahotell, og modulen må […]

 • Faktura pr. epost

  Under fanen Styring på kunden, kan du bestemme hvor fakturaen skal rutes/sendes. For å kunne sende faktura automatisk pr. epost […]

 • Fakturalevering

  Fakturalevering er et felles register for utskrift og utsending av fakturaer.  Alle fakturaer som ikke er skrevet ut/sendt vises i […]

 • Fakturasøk

  Under menyen Faktura (1) finner du Fakturasøk.  Her vises alle fakturaer som er opprettet, og du kan velge å utføre […]

 • Fakturering av enkeltblokker

  Det er mulighet for å fakturere enkeltblokker på en ordre. Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss […]

 • Fakturering av kapitalvarer

  Rutinen for fakturering av kapitalvarer følger vanlige faktureringsrutiner.  Opprett salget som en ordre og fakturer.  For mer detaljer om faktureringsrutinen […]

 • Faktureringskø

  Her finner du rutine for å fakturere flere ordre/plukklister samtidig. Hvis det under Klientinnstillinger – Salg er krysset av for […]

 • Forskuddsbetaling på ordre

  Ved enkelte anledninger er det behov for å registrere forskuddsbetaling på ordre.  Dette kan f.eks være når kunden ønsker bestillingsvarer, […]

 • Fremgangsmåter for salg

  Her er en oversikt over de forskjellige fremgangsmåtene for registrering av salg i Quick3. Registrere en faktura.  Ordre -> Faktura […]

 • Håndtering av garanti/reklamasjoner mot leverandør

  Garanti ovenfor leverandør håndteres med rutinen for internfakturering.  For hver leverandør det skal registreres garantijobber må det opprettes en egen […]

 • Inkasso – overføring og oppfølging av saker

  Poster som kvalifiseres for inkasso kommer opp i den samlede purrelisten. Når de godkjennes oppdateres status for posten og den […]

 • Innbytte av individ

  Søk opp kunden.  Individet som skal byttes inn må opprettes på kunden på forhånd.  Det forenkler prosessen. Gå til Salg […]

 • Innbytte av individ med heftelser

  Hvis det foreligger heftelser (resterende lån) ved et individ som tas i innbytte skal dette dekkes inn i forbindelse med […]

 • Integrert kasseskuff

  I følge den nye kasseloven som trer i kraft fra 1.januar 2019 er det et krav til integrert kasseskuff. Kasseskuffen […]

 • Internfakturering: Klargjøring ny eller påkost brukt

  Kostnader i forbindelse med klargjøring av et individ for salg internfaktureres mot kjøretøyet.  Det samme gjelder påkoster relatert til oppussing […]

 • Kasse

  Registrering av en kasseordre kan gjøres på to måter: 1. Opprette en ordre og legge inn varelinjer manuelt for deretter […]

 • Kasse ordre

  Valget ‘kasse ordre’  under Salg i hovedmenyen er en “snarvei” for å komme direkte til kassa for registrering av betaling. […]

 • Kasseloven fom 1.januar 2019

  Den nye Kasseloven som trer i kraft fom 1.januar 2019 stiller noen nye krav i forhold til funksjonalitet og rutiner […]

 • Kasseoppgjør

  Kasseoppgjør foretas  fra “Salg/Kasseoppgjør” i hovedmenyen. Har du flere kasser registrert på din bruker vil du først få opp en forespørsel […]

 • KID på faktura

  Foreløpig har vi en type KID i Quick3: 15 siffer – første 7 tall er faktura, neste 7 er kundenr […]

 • Kontantuttak fra kasse – egne småkjøp

  Det kreves at alt salg og alle transaksjoner som berører kassebeholdningen skal registreres fortløpende i kassen.  Husk derfor på å […]

 • Kontantuttak fra kasse – Kunde

  Uttak fra kasse kan føres i sammenheng med et kontantsalg, eller det kan føres på en nullordre hvis kunden ikke […]

 • Kontrollrapporter kapitalvaresalg

  Kretsløpskontroll Rapporten Kretsløpskontroll viser fortjeneste pr solgte individ. Grupperer etter Ny/Brukt med undergruppe for Merker/Modell.  Rapporten finner du under Individ. […]

 • Lage tilbud

  I Quick 3 kan du lage tilbud direkte fra kundekortet Man kan også opprette tilbud fra tilbudsmenyen for deretter å […]

 • Nullstill utskrift

  Nullstill utskrifter Utskrevne fakturaer merkes med et printersymbol.  Hvis det skulle være behov for å tilbakestille utskrift på enkelte fakturaer […]

 • Opprett internkunder/lagerkunder

  Internkunder har to funksjoner.  De brukes som lagerkunder for kapitalvarer og ved internfakturering av klargjøring/påkost. Internkunder skal ha Bokføringsregel = […]

 • Opprett kapitalvarer

  For å klargjøre de varenr man ønsker for salg og innbytte av kapitalvarer er det en del oppsett som må […]

 • Oppsett for inkasso

  Vår løsning for overføring av inkassosaker er utarbeidet i nært samarbeid med Lindorff, men den kan også støtte andre inkassobyråer […]

 • Oppsett for kassesalg

  For å komme i gang med registrering av kassesalg så trengs det litt klargjøring. 1)Opprette kasse: Gå til ‘kasser’ i […]

 • Oppsett for purringer

  Purringer genereres ut fra definert purreoppsett og purrenivå. Som en engangsjobb må purreoppsett klargjøres og varenr for renter og gebyr […]

 • Ordre – beskrivelse felter

  Når du oppretter en ny ordre kommer du til følgende bilde: Heading Her registreres kunde, ordretype, kundens ref. og eventuelt […]

 • Ordre til Faktura

  For å registrere en faktura på en kunde må du starte med en ordre.  En ordre kan opprettes på følgende […]

 • Ordre til Plukkliste

  Plukking er en rutine for å registrere varer som levert fra lager, uten at det foreløpig skal faktureres.  Det skrives […]

 • Plukking av enkeltblokker

  Det er mulighet for å plukke enkeltblokker på en ordre. Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss […]

 • Prosjektnummer individer

  Hvert enkelt individ må tildeles et prosjektnr for å kunne måle inntekter og kostnader relatert til salg av ny/brukt.  Dette […]

 • Purringer – Utskrift

  Purringer genereres ut fra definert purreoppsett og purrenivå for forfalte reskontroposter. Purrebrevet som skrives ut dokumenterer poster som kvalifiserer for […]

 • Rapport: Kjøpekontrakt

  Utskrift av kjøpekontrakt krever litt klargjøring før det kan tas i bruk. Kontrakten skrives ut fra en ferdig opprettet ordre. […]

 • Registreringsbildet for kassesalg

    Forklaring av de ulike feltene i registreringsbildet for kassesalg 1)  Stenger kassevinduet. 2) Tømmer innholdet i ‘inputfeltet’ 3) Legge […]

 • Rutine fra fakturering til utsending av faktura

  Faktureringskø Ordre som opprettes havner automatisk under Faktureringskø. Hvis dere bruker plukkliste er det de som vises her. Rutinen brukes […]

 • SAF-T eksport – Kasseloven

  SAF-T er et nytt regelverk for rapportering av regnskap- og kassesystemdata i standardisert form som innføres fom 1.januar 2020.  Forkortelsen […]

 • Salg av individ

  Vi tar her for oss salg av et individ.  Fremgangsmåten er lik både for nytt og brukt. Søk opp kunden […]

 • Salg av individ med innbytte

  Hvis en kunde skal kjøpe et individ og samtidig bytte inn et individ, blir fremgangsmåten en sammensetning av de to […]

 • Salg demokjøretøy

  Salg av demokjøretøy skal håndteres som annet salg av brukte kjøretøyer.  Ordren opprettes på samme måte som Salg av brukt, […]

 • Samlefaktura

  Samlefaktura er en rutine for å samle flere ordre eller plukklister på felles faktura til en kunde.  Den åpne samlefakturaen […]