« Tilbake

Dimensjon Avdeling

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Da Di

Dimensjonen Avdeling tas i brukt hvis din bedrift ønsker å se lønnsomheten for hver enkelt avdeling.  Alle inntekter og kostnader for avdelingen merkes med rett avdelingsnr ved fakturering av eksternt salg og internt salg.  Anta at du har avdelingene Delelager, Verksted og Salg.

Delelageret skal ha inntekten ved salg av deler både eksternt og intert, samt kostnaden ved kjøp av deler.

Verkstedet skal ha inntekten av arbeidstimer.

Salgsavdelingen skal ha inntekten av solgte individer, kostnaden ved kjøp av individer, kostnaden ved påkost av nye og brukte individer for deler og arbeidstimer fra verkstedet.

Alt som bokføres gjennom salg/fakturering styres med oppsett på varegrupper og internkunder.  Den avdelingen som skal ha inntekten for en varegruppe legges inn fast på varegruppen.  Den avdelingen som skal ha kostnaden ved internfakturering legges inn fast på internkunden.
Ut over dette må også faste kostnader, lønnskostnader og annet fordeles mellom avdelingene for å få et reelt bilde pr avdeling.  For bilag som bokføres manuelt i regnskapet angis rett avdeling på den enkelte bilagslinjen manuelt.

Denne dimensjonen er ikke viktig for å få full uttelling av prosjektregnskapet for kapitalvaresalg, men den aktiveres for å kunne rapportere regnskap pr avdeling.

Ved å kjøre ut et avdelingsregnskap vil systemet plukke ut kun de posteringene fra hovedbok som er bokført med det aktuelle avdelingsnummeret.

Nedenfor vises eksempel på hvordan avdelingene opprettes med faste verdier.  Klikk på + for å legge til dimensjoner.  Skal ikke velge Bruk nummerserie, og ikke Systemkoder for denne typen.