« Tilbake

Bilagstyper

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Fanen inneholder bilagstyper for postering av bilag.  Det er viktig at det ligger nummerserier for hver bilagstype som benyttes.
For de bilagstypene som bruker faste debet og kreditt konto er dette også definert (Utbetaling og innbetaling til konto 1920 i eksempelet under).

Forslaget som følger med installasjonen er satt opp i henhold til standard norsk kontoplan.
Konti og nummerserier må redigeres slik at det passer med f.eks konvertert kontoplan og evt tidligere nummerserier.

 

Definer nummerserier

For å få tilgang til tabellen med nummerserier klikker du på ‘ søk’ i feltet ‘Nummerserie’.  

Det er opp til hver bruker hvor mange nummerserier som er ønsket.  Et forslag kan være å skille på Inng.faktura, Utbetaling, Innbetaling, OCR betaling, Diverse.  For mindre bedrifter kan det være tilstrekkelig med en eller to nummerserier.  For de nummerseriene som skal brukes angis laveste og høyeste bilagnr samt siste som har vært i bruk.  Husk å klikke på Lagre-knappen etter at endringer er gjort.
For å legge til nye nummererier klikk på +.

Kryss av for nummerserien som skal legges inn på Bilagstypen du sto på i utg.pkt og klikk OK.

Manuelt posterte bilag

Bilagstypene som er anbefalt for manuelt posterte bilag er fom 0 tom 79.
Legg inn nummerserie for de bilagstypene dere kommer til å benytte ved postering av bilag.

Automatisk posterte bilag

Systemet bruker bilagstypene fom 80 tom 99.  Dette gjelder kassetransaksjoner, OCR, Netaxept og avregningsretur for Remittering.
Det er derfor viktig at det legges inn nummerserie for de typene som benyttes.