« Tilbake

Dimensjon Kampanje

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Da Di

Dimensjonen Kampanje kan brukes for å måle fortjenesten for en bestemt kampanje som kjøres.  Det kan f.eks være en annonsekampanje eller andre større tiltak som iverksettes.

Ved å knytte alle inntekter og kostnader til denne kampanjen dannes grunnlaget for å kjøre ut avgrensede rapporter.

Denne dimensjonen har ingen betydning for oppsett rundt kapitalvaresalg, men kan brukes på et mer overordnet nivå.