« Tilbake

Dimensjon Merke

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Da Di

Dimensjonen Merke kan brukes for å skaffe oversikt over inntekter og fortjeneste for merker.  Dette kan f.eks være forhandlermerker som Yamaha, Honda, Suzuki, Andre Merker.  Dette åpner for muligheten til å kjøre ut rapporter pr merke både for kapitalvaresalg, internfakturering, delesalg og arbeidstimer forbrukt på service.

Oppsett for dimensjonen Merke legges inn i Merke-/modellregisteret på det hierarki nivået som gjelder for de ulike individene.  Dette gjør at alle individer som tildeles riktig modell i individeregisteret automatisk får tildelt dimensjonen Merke i hovedbok.  Alle inntekter og varekostnader som bokføres av faktureringsrutinen tilknyttet et individ får tildelt korrekt Merke.  Ved bokføring av inng.faktura i dagbok må det manuelt legges inn rett Merke.  På den måten blir det et godt grunnlag for å kjøre ut regnskap på merke nivå, som også kan brukes til innrapportering ovenfor forhandlere.

Følgende oppsett legges inn for denne dimensjonen.

Fordelen med å bruke Merke i kombinasjon med Prosjektnr og Art er at alle transaksjoner for kjøp (1400), påkost (1400), lagerbelastning (1400), varekost (4300), salg (3010) og påkost etter salg (4300) kan styres til samme kontonr for alle Merker siden dimensjonen følger posteringene på lik linje med prosjektnr og Art.
Kan med fordel skille kontoreferanser på nytt og brukt.  Dette tar vi for oss i artikkelen om kontooppsett for kapitalvarer.

Denne dimensjonen kan også brukes for å skille på Moped, MC, ATV, Scooter dersom det er av interesse for å se fordelingen for disse grupperingene.  Men det vil bli komplisert å kombinere Ny Yamaha, Brukt Yamaha, Ny Honda, Brukt Honda osv.  Ser ingen hensikt med det.  Bedre å velge den ene eller den andre.  Hvis det er aktuelt å ta i bruk nettbutikk i Quick3 anbefaler vi å brukeinndeling for Forhandlermerker da dette gir mange andre fordeler i tillegg.  Dette kommer vi tilbake til under Merke-/Modellregisteret og under Webshop.