« Tilbake

Fakturajournal

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Fakturajournal er tilgjengelig fra hovedmenyen under Regnskap.  Hver gang en faktura opprettes legges den til i en eksisterende fakturajournal som passer datoen til fakturaen.  Hvis det er første faktura for en ny måned opprettes det automatisk en ny fakturajournal.  På denne måten vil det alltid kun være fakturaer fra en regnskapsperiode i samme journalen.  Kredittfaktura og kontantfaktura samles i samme journal.

For å få omsetningen med i regnskapet må fakturajournal bokføres. 
Med en gang en faktura er opprettet blir den tilgjengelig i reskontro, men den blir ikke bokført i regnskapet før fakturajournalen bokføres manuelt.

Hvor ofte man velger å bokføre fakturajournalen kommer an på hvor ofte man ønsker et oppdatert regnskap.  Et minimum er en gang pr måned, men bokføring kan også gjøres en gang pr uke eller når man måtte ønsker et oppdatert regnskap.  Journalene må også være bokført for at omsetningen skal bli med på mvaoppgaven.

Husk å bokføre fakturajournalen manuelt ved slutten av hver måned!

 

Fakturajournal oppslag

Når du åpner menyen for Fakturajournal vises alle journaler som ikke er godkjent/bokført enda.
Status Generert =  Ikke bokført
Fakturaene er ikke oppdatert i regnskapet.  Bunten er åpen og vil ta i mot flere fakturaer for samme periode.

Klikk på Inkluder bokførte bunter  for å se bokførte journaler.  Alternativt kan det gjøres avanserte søk på perioder og statuser.
Status Bokført = Avsluttet journal
Fakturaene er oppdatert i regnskapet.  Bunten i dagbok er lukket.  Hvis det opprettes flere fakturaer på samme periode blir det automatisk opprettet en ny journal.

For å se hvilke fakturaer som ligger i journalen kan du d-klikke for å åpne den.

For å åpne en konkret faktura på skjermen kan man klikke på åpne symbolet, markert med gult.

 

Bokfør fakturajournal

Bokfør journal må gjøres manuelt og er tilgjengelig fra menyen i Fakturajournal oversikten eller inne i selve journalen.

Funksjonen Bokfør journal kjører en validering for hver enkelt faktura.  Hvis det er mangelfulle kontoreferanser for noen av fakturaene får man feilmelding.

Feilen kan skyldes:

  • Feil eller manglende oppsett i kontogruppe for en eller flere varer på fakturaen.
  • Hovedbokskonto eller bokføringsregel for kunden er feil eller mangler.
    Settes under Styring på kundekortet.
  • Kontonr for mvatyper er feil eller mangler.
  • Manglende kontonr under Klientinnstillinger – Regnskap som håndterer øreavrunding, frakt, gebyr osv mangler.
  • Feilloggen rapporterer hvilken faktura som har feil.

Fakturaer som har gyldig kontoreferanser får Status = OK, og de som evt feilet står igjen med Status = Feil.  Spor opp feilen og rett manglende kontooppsett.  Deretter kan du gå tilbake til samme fakturajournal og merke den/de fakturaene som ikke ble godkjent.  Velg Godkjenn valgte rader fra menyen.  Hvis referansene nå er korrekte får fakturaen Status= OK.  Når alle fakturaer i en bunt er korrekte kan journalen bokføres.

 

Slik blir fakturajournalen postert

Fakturajournalen posteres som et samlebilag for alle fakturaene som inngår i journalen.  På denne måten reduseres antall transaksjoner i hovedbok betraktelig.  Bilagnr tildeles ut fra bilagnr for Bilagstypen.  For å se mer detaljert hvilke fakturaer som inngår i en postering kan man enkelt gjøre dette ved å benytte Sporing for faktura mot hovedbok.

Utskrift av fakturajournal

Fakturajournalen skrives ut fra Rapporter – Salg.  For utskrift av fakturajournal se her.