« Tilbake

Fakturalevering

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Fakturalevering er et felles register for utskrift og utsending av fakturaer.  Alle fakturaer som ikke er skrevet ut/sendt vises i denne oversikten.  Når faktura er levert etter angitt metode på kunden blir de fjernet fra denne listen. Type Fakturelevering angis under fanen Styring på kundekortet, og det er den innstillingen som brukes av denne rutinen for å holde oversikt over utsendinger.  Hvis fakturalevering endres på kunden vil dette automatisk gjelde for alle fakturaer som er opprettet for denne kunden.

I utg.pkt vises alle fakturaer uavhengig av leveringsmåte.  Du kan velge å markere alle fakturaer og deretter Lever valgte.
Fakturaene sendes da ut fortløpende med den gjeldende levering for kunden.  Noen kommer på skriver, noen sendes på epost, og andre på eFaktura etc.
Når fakturaene er sendt ut merkes de som utskrevet, og det oppdateres med en sendedato under fanen Kommunikasjon inne på fakturaen.
Oppfrisk bildet og fakturaene blir borte fra listen.

Begrens utvalget

Ved å velge Leveringstype kan du f.eks sende ut bare epost fakturaer (1).  Marker alle eller enkelte poster, og velg Lever valgte.
Skift deretter tilbake til en annen leveringstype eller fjern evt valg.  Da ser du hvilke faktuaer som ligger igjen som ikke utskrevet.

Vær klar over at hvis du f.eks skriver ut en faktura manuelt til printer vil ikke fakturaen bli merket som sendt hvis kunden har en annen innstilling for fakturalevering.  Likevel vil det logges under kommunikasjon på fakturaen at den er skrevet ut.  Fakturaen vil fortsatt være med i listen over Fakturalevering inntil den er sendt ut ihht valg som er gjort på kunden.  Dette gjelder for alle tilgjengelige typer.

Vil anbefale at denne rutinen sjekkes jevnlig for å avdekke om enkelte kan ha glemt å skrive ut/sende faktura.