« Tilbake

Fakturering av enkeltblokker

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Det er mulighet for å fakturere enkeltblokker på en ordre.
Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss av i denne boksen på de blokkene som skal faktureres.
Gå opp på menyknappen til høyre og velg ‘Fakturer valgte’.

Fakturering av ordren vist på skjermbildet over, resulterer i en faktura med de to valgte blokkene (+ eventuelt blokk for fakturagebyr).
Etter fakturering får ordren status delfakturert og de to blokkene som ble fakturert er låst.
Det ligger en link mot faktura i blokkhode, slik at man enkelt kan åpne fakturaen fra ordren.

 

Dersom det kun er èn av blokkene som skal faktureres, kan du velge ‘Fakturer’ fra blokkmenyen. Da er det kun den enkelte blokken som vil bli fakturert.

 

Dersom ingen blokker er valgt, vil menyen vise ‘Fakturer’ som tidligere og man fakturerer hele ordren.Ved fakturering av en delfakturert ordre vil bare blokker som ikke allerede er fakturert, bli med på en ny faktura. Når alle blokkene er fakturert, får ordren status ‘Fakturert’ og alle blokkene er ‘read-only’.
Ordrehodefeltene (kunde, selger, bokføringsregel etc) låses så fort en eller flere blokker er fakturert på en ordre

Ordrestatuser

  • Ordre – ny ordre, ingen blokker plukket eller fakturert.
  • Delplukket – en eller flere blokker er plukket, men ikke alle.
  • Fullplukket – alle blokker er plukket.
  • Delfakturert – en eller flere blokker er fakturert, men ikke alle.
  • Fakturert – alle blokker fakturert.