« Tilbake

Faktureringskø

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Her finner du rutine for å fakturere flere ordre/plukklister samtidig.

Hvis det under Klientinnstillinger – Salg er krysset av for ‘Bruk plukkliste’ viser denne oversikten plukklister, hvis ikke vises ordre.  Ordre/plukklister kan faktureres enkeltvis med egen funksjon når du har posten åpen på skjermen.  For håndtering av flere poster samtidig, eller hvis fakturering skal utføres av andre enn de som plukker varer, er faktureringskø rette rutinen å bruke.

Selekteringsfelter gjør det mulig å legge avgrensninger for hvilke poster som skal vises i listen.  F.eks kan du velge at du nå skal fakturere alle kunder med løpende samlefaktura.  Marker alle eller de postene som skal faktureres, klikk på menyen og deretter ‘Fakturer valgte’.

For kunder med Samlefaktura opprettes en Åpen samlefaktura, eller så legges nye varer til på allerede eksisterende samlefakturaer.  Gitt at like referanser stemmer.
Husk at åpne samlefakturaer må ferdigstilles før de sendes ut til kunder.