« Tilbake

Fremgangsmåter for salg

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Her er en oversikt over de forskjellige fremgangsmåtene for registrering av salg i Quick3.

Registrere en faktura.  Ordre -> Faktura

 • Opprett ordre på kunden.  Kan lagres og hentes opp igjen senere for redigering.
 • Velg ‘Fakturer’ ordren.  Salget sluttføres som en faktura, og det er ikke mulig å gjøre endringer.  Lageret belastes ved fakturering.
 • Faktura skrives ut på papir eller sendes til kunden pr mail.

Fakturering med bruk av plukkliste.  Ordre -> Plukkliste -> Faktura

 • Opprett ordre på kunden.  Kan lagres og hentes opp igjen senere for redigering.
 • Fra ordren plukker man de varene som blir levert.  Aktuelt hvis man ønsker å belaste lageret når varene leveres ut, og velger å fakturere på et senere tidspkt.
  Plukkede varer trekkes fra på disponibel beholdning og tas hensyn til for tellelister.
 • Velg ‘Fakturer’ fra plukklisten.  Salget sluttføres som en faktura, og det er ikke mulig å gjøre endringer.

Bekreft et tilbud som ordre.  Tilbud -> Ordre

 • Opprett tilbud til kunde
 • Bekreft tilbud og få en ordre som er åpen for redigering.

 Oppretting av sending for en ordre

 • Hvis man har EDIPost modulen i Q3 kan man opprette sendinger fra ordren eller plukklisten.
  Porto beregnes og legges til ved fakturering.  Sporintsreferanser lagres på ordre/plukkliste/faktura.

Fremgangsmåte for kontantsalg.  Kasse ordre -> Kontantnota

 • Salget registreres fra et eget kasse ordre bilde.  En fullt betalt ordre bekreftes som et kontantsalg.
 • En tidligere registrert ordre kan åpnes som kasse ordre og bekreftes som kontantsalg.

Kontantbetaling på ordre / faktura

 • Det kan registreres forskuddsbetaling på ordre.
 • Det kan registreres kontantbetaling på faktura.