« Tilbake

Oppsett for inkasso

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Vår løsning for overføring av inkassosaker er utarbeidet i nært samarbeid med Lindorff, men den kan også støtte andre inkassobyråer med litt tilpasninger.

Følgende oppsett må til for at løsningen med filoverføringer skal fungere automatisk.

Klientinnstillinger – Diverse

De feltene som er angitt med x’er mottar dere fra Lindorff når avtalen inngås.
Legg inn Lindorff sitt Bankkontonr her. Dette brukes for å filtrere bort innbetalinger som kommer fra Lindorff når vi generer korreksjonsfiler.

Purremetode: Lindorff

Opprett purremetode med følgende oppsett.

Legg inn det bankkontonr som Lindorff skal tilbake betale til når de får oppgjør fra kunder. Hvis det ikke legges inn noe her bruker den standard kontonr som er definert under Klientinnstillinger.

Purreoppsett:  Lindorff

Dette purrenivået sender saker til inkasso.  Dere kan velge å kjøre 1 eller 2 purringer først for så å overføre til inkasso.  Lindorff blir da hhv purrenivå 2 eller 3.

En løsning kan også være at Lindorff kjøre både purringer og inkasso for dere. Da opprettes det kun et purrenivå med purremetode Lindorff.

Når det med purrerutinen bekreftes saker med purremetode Lindorff oppdateres sakene under menyen Inkasso. Her kan sakene følges gjennom hele inkasso prosessen.
.

Automatiske jobber

For å hente filer fra Lindorff opprettes en Automatisk jobb som kjører til en fast tid hver dag. Det kan f.eks være kl. 6.00 hver morgen. Velg Type Hent filer fra Lindorff (kvittering og saks oppdatering).
Alle mottak av filer logges under Inkasso – Logg.

Filutveksling for inkasso saker

Fil med nye saker fra:

 • Filnavn:  LS + kundenummer + dato + tidsstempel
 • Overføres automatisk til SFTP server hos Lindorff

Direkteinnbetalinger og korrigeringer:

 • Filnavn:  RD + kundenummer + dato + tidsstempel
 • Genereres manuelt fra Inkasso – Generer korrigeringsfil.  Filen sendes automatisk over til Lindorff.
 • Forutsetter at OCR filer er lest, og at evt andre innbetalinger er bokført manuelt.
 • Viktig for at Lindorff skal kunne avslutte saker som betales direkte til dere.

Kvittering på mottatt fil med nye saker:

 • Filnavn:  Kvitt_Knummer_dato + tidsstempel
 • Mottas automatisk fra Lindorff når inkassofilen med nye saker er overført.
 • Tildeler referansenr for inkassosaken hos Lindorff. Vises under Inkasso – Historikk for saken.
 • Filen leses automatisk i Quick3 hvis det er lagt inn oppsett for det under Automatiske jobber.

Fil med innbetalinger og avslutninger:

 • Filnavn:  Avsl_Knummer_dato + tidsstempel
 • Saksoppdateringer eller avslutningsfil som bekrefter om saken er betalt og avsluttet hos Lindorff.  Filen oppdaterer status for inkassosaken.
 • Filen leses automatisk i Quick3 hvis det er lagt inn oppsett for det under Automatiske jobber.
 • Avslutningsfilen oppdaterer ikke saldo i reskontro. Det vil skje ved OCR innlesning.