« Tilbake

Inkasso – overføring og oppfølging av saker

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Im In Is

Poster som kvalifiseres for inkasso kommer opp i den samlede purrelisten. Når de godkjennes oppdateres status for posten og den overføres til en egen meny for Inkasso. Status for saken oppdateres etterhvert som prosessen skrider frem.

Det overføres automatisk en fil med Nye saker til Lindorff, og postene oppdateres under Inkasso og fanen Saker (1) som viser info om alle aktive saker. 

Når Lindorff mottar filen med nye saker sender de automatisk over en Kvittering på mottatt fil, som oppdaterer ekstern referanse for den enkelte saken.
Ved å klikke på Åpne pilen for en inkassosak får du tilgang til flere detaljer.

Fanen Logg viser historikken for innleste filer. For å se mer detaljer om oppdateringer som en fil har utført kan du klikke på åpne (3).

Hvis kunder betaler direkte til dere, selv om saken er overført til inkasso, må det varsles til Lindorff slik at de får avsluttet saken hos seg. Foreløpig må Korreksjonsfil genereres manuelt fra menyen inne på Inkasso siden. Når filen er generert sendes den automatisk over til Lindorff.

Dette forutsetter at OCR filer er lest, og andre innbetalinger er bokført manuelt.

Når Lindorff får oppgjør for krav de har fulgt opp sender de automatisk over en Avslutningsfil som leses inn i Quick3. Denne oppdaterer status for inkassosaken og setter den som avsluttet. Selve betalingen kommer i vanlig OCR fil og saldo for posten oppdateres først når denne leses inn.

Det er nok en fordel å følge med på loggen under Inkasso og for Automatiske jobber for å se at alt går riktig for seg.

Meny for ‘Les inn filer’

Fra menyen er det lagt til valg for Les inn kvitterings fil og Les inn saks oppdaterings fil.  Disse kan brukes for å aktivere innlesing utenom de automatiske innlesingene som kjøres.  Kan f.eks være aktuelt i forbindelse med test, eller hvis filene av en eller annen grunn ikke har blitt lest.