« Tilbake

Innbytte av individ med heftelser

Hvis det foreligger heftelser (resterende lån) ved et individ som tas i innbytte skal dette dekkes inn i forbindelse med salgs transaksjonen.  Det er egne rutiner for registrering av dette som vi anbefaler å bruke. Det er viktig at selve innbytte varen alltid registreres med den faktiske verdien.  Dette pga at denne varelinjen representerer kjøp av brukt og blir kostprisen/lagerverdien for det brukte kjøretøyet på lager, og er grunnlaget for bokføring av kjøpet til aktuell kjøps-/lagerkonto.

Salg av individ med innbytte er beskrevet i egen artikkel.  Klikk her for å gå til veiledningen som beskriver opprettelse av salgsordren.
Fratrekk pga heftelser holdes utenfor salgsvarelinjene.

Oppsett som må ligge til grunn

- Merke-/modellregisteret må ha et parameter med ‘Referanse=Heftelser’.  Dette feltet blir da tilgjengelig inne på det enkelte individet.

Fremgangsmåte

- Kjøretøyet som skal byttes inn må være registrert på opprinnelig eier.  I feltet ‘Heftelser’ legges resterende gjeldsbeløpet inn.

- På selve ordren for innbyttet vises ikke heftelsene, og totalbeløpet på ordren/fakturaen blir derfor det beløpet som kunden faktisk skulle ha betalt for sitt samlede kjøp.

- Ved utskrift av kjøpekontrakten fremgår heftelser som et eget felt, og det kommer til fratrekk i verdien for innbytteindividet.
Kjøpekontrakt skrives ut fra ordren, under menyen til høyre.

- Det er totalbeløpet på fakturaen som legges inn i reskontro til kunden.  Kunden betaler ut fra restbeløpet på kontrakten.  Innfrielse av heftelsene bokføres også mot reskontro på kunden for å utligne saldoen som står igjen etter innbetalingen.