« Tilbake

Registreringsbildet for kassesalg

 

Forklaring av de ulike feltene i registreringsbildet for kassesalg

1)  Stenger kassevinduet.
2) Tømmer innholdet i ‘inputfeltet’
3) Legge til vare. I det du klikker på dette ikonet så åpnes ‘varesøk’. Søk opp korrekt vare og velg vare.
4) Inputfelt. Beløp,antall, kundenummer, referansenr etc legges inn her.
5) Åpner ‘kundesøk’ for endring av kunden på ordren. Kontantkunder legges inn som default på ny kasseordre.
6) Lagrer ordren.
7) Forskuddsbetaling. Brukes for å registrere at hele eller deler av ordrebeløpet betales inn som forskudd/håndpenger.
8) Fullfører ordren. I det du klikker på ikonet får du spørsmål om du vil fullføre ordren som faktura eller som kontantnota.
9) Endrer pris på ordrelinje. Marker den ordrelinja hvor pris skal endres. Skriv inn ny pris i ‘inputfeltet og klikk på ikonet for å endre pris.
10) Endrer antall på en ordrelinje. Marker den ordrelinja hvor antall skal endres. Skriv inn nytt antall i ‘inputfeltet og klikk på ikonet for å endre antall.
11) Gi rabatt på ordrelinje.Marker den ordrelinja som skal ha rabatt. Skriv inn rabattprosent i ‘inputfeltet og klikk på ikonet for å gi rabatt på ordrelinja.
12) Annullerer valgt ordrelinje. Marker den ordrelinja som ønskes annullert. Klikk på ikonet for å annullere og det legger seg en identisk ordrelinje men med – i antall og pris nederst i ordren.
13) Brukes for å angi kundens ref på ordre. Skriv inn referansen i inputfeltet og klikk på ‘kundens ref’.
14) Brukes for å merke ordre.Skriv inn referansen i inputfeltet og klikk på ‘Sett merket’ ikonet.
15) Åpne en eksisterende ordre eller faktura. Ordresøk  åpnes og  man kan søke opp ønsket ordre.
16) Kontantuttak. Oppgi beløp og beskrivelse i inputfeltet og klikk på ikonet for ‘Kontantuttak’.  For tilbakebetaling etter uttak bruk minus fortegn for beløpet.
17) Parkerer ordre. Klikk her for å parkere en påbegynt ordre.
18) Viser parkerte ordre. Klikk her for å få opp liste over parkerte ordre. Velg eventuelt den ordren som det skal fortsettes registrering på.
19) Viser ordren i ordrevindu
20) Opprette ny ordre
21) Logg ut
22)Signer
23)Plukkliste

Ny knapp:  Åpne kasseskuff

Det er lagt til en ny knapp i kassebildet for Åpne kasseskuff.
Systemet logger når skuffen åpnes og lukkes.  Dette er et krav i følge den nye kassaloven. Det er ikke mulig å utføre salg mens skuffen er åpen.