« Tilbake

Kasseoppgjør

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Kasseoppgjør foretas  fra “Salg/Kasseoppgjør” i hovedmenyen.
Har du flere kasser registrert på din bruker vil du først få opp en forespørsel om kassevalg.
Du må også taste pinkoden din samt sette hake for om kasseuttak er registrert før du fortsetter.
Kasseuttak har ett eget ikon i kassebildet og brukes for å registrere alt som tas ut av kasse f eks til innkjøp av frimerker.

Deretter velger du dato, periode følger dato, og klikker neste for å fortsette.
Skal det kjøres ett tilbakedatert oppgjør så endre tilbake til ønsket dato.

 

På skjermen vises en liste over alle kassetransaksjoner siden siste kasseoppgjør.
Denne rapporten kan skrives ut hvis ønskelig.

 

Deretter registreres kontantene i ett telleskjema. En rad for hver valør.
Valørskjemaet kan hoppes over hvis ønskelig.

 

Opptalt beholdning av kontanter inkludert eventuell åpningssaldo fra forrige dag legges inn i kolonnen ‘Telling 1′.
Avstemming av kortterminal legges inn i kolonnen ‘Telling 1′ for betalingsmiddel ‘Bankkort’.
Klikk deretter ‘Neste’  for å få frem hva som er bokført.

 

Dersom det er stort avvik mellom ’Telling 1’ og ’Bokført’  for kontanter bør du telle på nytt og legge dette beløpet inn i kolonnen ’Telling 2’.
Telling 2 fylles automatisk ut med beløpet som ble lagt inn i ‘Telling 1′, men kan overskrives.

Kolonnen ‘Til oppgjør’  brukes hvis man alltid ønsker å ha en fast åpningssaldo med kontanter i kassa på f eks 2000kr.
Legg da inn differansen mellom opptalt kontantbeholdning og fast åpningssaldo i feltet ( i dette tilfellet 11 997kr).
Hvis det ikke legges inn noe i feltet ‘Til oppgjør’ så overføres hele kontantbeholdningen over som åpningssaldo for neste dag.

 

Til slutt må oppgjøret skrives ut og deretter bokføres ved å klikke på ‘Bokfør’.

 

 

I det kasseoppgjøret bokføres så dannes det automatisk en kasseoppgjørsbunt i dagboka med status bokført.
Transaksjonene for hvert betalingsmiddel omposteres til oppgjørskonti  i henhold til oppsettet under Regnskap/Betalingsmidler

I tillegg dannes det en bunt med åpningssaldoen for neste dag.
Transaksjonene for neste dag legger seg til i denne bunten.

 

Kasseoppgjør for WEB-kasse

Hvis dere har nettbutikk integrert med Quick3 må dere også kjøre kasseoppgjør for kassen som heter Web-kasse.

Dette blir et enkelt oppgjør siden det kun gjelder bankkort transaksjoner.  Dere har ingen kort terminal å sjekke saldoen mot, slik som dere har for den vanlige kassen.

Klikk derfor Neste uten å legge noe inn i Telling 1.  Da summeres transaksjonene i feltet Bokført (1).  Legg inn dette beløpet i feltet for Telling2 (2) slik at det ikke blir noen kassedifferanse.  Samme beløpet skal ligge i Til oppgjør(3).

Klikk Neste og bokfør oppgjøret.


Før kasseoppgjøret kjøres ligger nettbutikk fakturaene med saldo i reskontro, så det er først når kasseoppgjøret kjøres at saldoen for de postene nullstilles.
NB!  Hvis purringer kjøres før et kasseoppgjør er bokført kan det føre til at dere purrer på poster som er betalt.