« Tilbake

Kontantuttak fra kasse – Kunde

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Uttak fra kasse kan føres i sammenheng med et kontantsalg, eller det kan føres på en nullordre hvis kunden ikke kjøper noen varer samtidig.

Opprett en kasseordre.

Legg inn beløpet som tas ut fra kassen med minus fortegn, f.eks – 1000 (1) og klikk på betalingsmiddel Kontanter (2).

Innbetalt beløp vises under Betalinger (3).

I inputfeltet (4) returneres det som gjenstår for at innslaget skal gå i null.  Dvs kr. 1000.  Klikk på betalingsmiddel Bankkort (5) for å belaste kortet til kunden.


Hvis det er lagt inn varelinjer på ordren gjøres dette på samme måte.  Legg inn uttaket for kontanter først, som minus beløp og bekreft med kontanter.  Deretter belastes kortet til kunden med summen av varelinjer pluss kontantuttaket.