« Tilbake

Kontantuttak fra kasse – egne småkjøp

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Det kreves at alt salg og alle transaksjoner som berører kassebeholdningen skal registreres fortløpende i kassen.  Husk derfor på å være nøye med at også uttak fra kassen registreres på det tidspkt det faktisk tas ut penger for å utføre småkjøp, og registrere tilbakebetaling etter uttak når evt vekslepenger legges tilbake.  Bruk rutinen Kontant uttak fra kassebildet.  Transaksjonen belaster kassebeholdningen og bokføres mot en mellomregningskonto for Uttak fra kasse.  Kontoen for dette er oppført under Klientinnstillinger – Regnskap.

Legg inn beløpet og en beskrivelse, og klikk deretter på knappen for Kontant uttak . Mulig du må scrolle menyen for å finne denne knappen.

For å registrere tilbakebetaling av vekslepenger må det brukes minus fortegn.  Viktig at minus står tett inntil beløpet uten mellomrom. Bekreft på samme måte.

Kvitteringer for uttak heftes sammen med kasseoppgjøret for dagen slik at regnskapsfører kan bokføre kostnadene over fra kontoen for uttak til rett kostnadskonto.