« Tilbake

Kontoplan

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Kontoplanen er tilgjengelig fra hovedmenyen.

Noen velger å installere Q3 med standard kontoplan, mens andre velger å konvertere kontoplan fra tidligere systemer.

Fra menyen kan du legge til og slette konti.  Det er ikke tillatt å slette en konto som har posteringer i hovedbok, eller som er oppført som en referansekonto for andre rutiner.

Søk

Fra søkefeltet kan du søke på kontonr eller tekst.  Hvis du ønsker en oversikt over alle konti innenfor en gruppe kan du taste de innledende sifrene og deretter Enter.  F.eks 30 for å få alle salgskonti.

Dobbeltklikk for å åpne en konto.  Da får du opp kontodetaljer.

Ny konto

Fra kontooversikten oppretter du ny konto ved å klikke på +.  Fyll ut de opplysningene som er aktuelle for kontoen.  Et minimum er konto, beskrivelse  og mva-type hvis det skal beregnes mva.

Beskrivelse av felter


Konto:
 Kontonummer

Beskrivelse:  Navnet til kontoen

Alt.konto:  Alternativt kontonr som brukes for eksport av regnskapstransaksjoner

Alt.beskrivelse:  Alternativt kontonavn som brukes for eksport av regnskapstransaksjoner

Nøkkelord: 

MVA-type:  Her velger du mvakoden som skal gjelde for kontoen.  Vi har lagt opp til standard koder ihht anbefalinger fra Sticos.  De tilgjengelige mvakodene er opprettet under MVA-typer.  Konti som ikke skal ha mvaberegning skal ha MVA-type 0.

Prosjektregnskap:  Angir hvilken post for prosjektnregnskapet kontoen skal inngå i.  Dette kan være  Ingen, Salg, Kjøp, Påkost, Påkost etter salg.  Kjøp+Påkost brukes som grunnlag for å regne ut kostprisen for individet ved salg.

Reskontro:  Konti som skal ha reskontro oversikt må krysses av her.  Dette gjelder 1500 kundefordringer og 2400 Leverandørgjeld. Evt 1210 og 2010 for gammel kontoplan.  Kunder og leverandører som opprettes må knyttes til en konto som har reskontro referanse. Dette legges inn under ‘Styring’ og ‘Konto‘.  Rett oppsett for malkunde og malleverandør skal fylle ut dette automtisk.

Hvis det er ønskelig med reskontrostyring for andre konti så er det også mulig.   Opprett da en egen kunde for ønsket formål og legg inn den kontoen du har gitt reskontroreferanse.  Dette kan f.eks være reklamasjoner ovenfor importør.

Dimensjoner:  Hvis det er opprettet dimensjoner som f.eks avdeling, prosjekt, art og kampanje vil disse komme frem som egne felter. For mer informasjon klikk her.