« Tilbake

Kontrollrapporter kapitalvaresalg

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Kretsløpskontroll

Rapporten Kretsløpskontroll viser fortjeneste pr solgte individ. Grupperer etter Ny/Brukt med undergruppe for Merker/Modell.  Rapporten finner du under Individ.

Beløps-kolonnene henter tallene fra hovedbok ut fra angitt art for posteringene.
Kostpris:  Art=Kjøp
Påkost:  Art=Påkost  (fakturert til lagerkunden for individet)
Påk.e.salg:  Art=Påkost etter salg  (Fakturert til internkunde ‘Påkost etter salg’)
Salgspris:  Art=Salg
Fortj:  Fortjeneste regnes ut av rapporten

Hvis det er individer som har null i noen av disse kolonnene eller viser feil fortjeneste er det vanligvis pga at enkelte posteringer ikke er bokført med rett prosjektnr, eller at Art er feil /ikke angitt på posteringen.  Søk da opp prosjektet fra Individsøk og gå til fanen Rapporter – Prosjektdetaljer.  Her får du en oversikt over alle posteringene for prosjektet.  Hvis det er noe som er feil kan dimensjoner endres fra Hovedboksøk – Bilagsdetaljer.  Bilagsdetaljer får du ved å åpne bilaget fra Hovedboksøk.

Lagerliste individer

Denne rapporten brukes for å dokumentere lagerverdien til individer.  Totalen på denne rapporten skal stemme med saldoen på lagerkontoen for ny og brukt pr samme periode.  Rapporten lister ut alle individer som ligger på en lagerkunde (internkunde) og har posteringer i hovedbok med rett prosjektnr og Art lik Kjøp og Påkost.  For å ikke skape avvik mellom rapport og regnskap er det derfor viktig at det ikke gjøres posteringer til lagerkonto uten Art og Prosjektnr.  Beholdningsendringer ved periodeoppgjør/årsoppgjør kan ikke bokføres med totalbeløp til konto 14xx for å korrigere totalsaldoen, men må korrigeres pr prosjektnr.  Hvis avvik skulle oppstå må dette sjekkes ut.  Det kan derfor være nyttig å kombinere denne rapporten med rapporten Prosjektdetaljer kjørt ut for lagerkonto.
Rapporten finner du under Individ.

Prosjektdetaljer

Med rapporten Prosjektdetaljer kan du enkelt få oversikt over transaksjoner for hvert enkelt prosjekt/individ.  Den er spesielt godt egnet for å sjekke saldo på lagerkonto pr prosjekt.  Hvis du bruker rutinen for automatisk kostnadsføring lagerføres både innkjøp og påkost fortløpende, ved salg bokføres summen av kjøp+påkost debet varekost og kredit lagerkonto på det tidspkt salget utføres.  På den måten nullstilles lagersaldo pr individ ved salg.  Hvis man f.eks har fakturert påkost ‘for sent’ og har fakturert den til lagerkunden, i stedet for til kunde ‘Etterfakturert påkost’ som kostnadsføres direkte, vil dette føre til at påkost lagerføres for et individ som allerede er solgt.  Denne saldoen vil da bli liggende igjen på lagerkonto og må korrigeres/omposteres manuelt til varekost.  Rapporten viser både IB – Bevegelse – UB pr prosjekt, og det er derfor enkelt å fange opp slike rest saldoer.
Ved korreksjon er det viktig å bokføre med riktig prosjektnr.  Det må også legges inn dimensjonen Art, som er et eget felt i dagbok.  Hovedregelen er at art skal være ‘Varekost’ for 4xxx konto og ‘Lagerbelastning’ for 14xx, og må derfor posteres over to linjer.  Posteringer må selvsagt vurderes dersom det er andre typer transaksjoner det gjelder.

Legg inn lagerkonto og ønsket periode.  Hvis du ikke legger inn noe i feltet prosjekt får du alle individer.  Du kan i tillegg krysser av for ‘Skjul prosjekt uten saldo’, og du får kun de prosjektene med rest saldo.

Hvis rapporten kjøres ut for konto 1000 – 9999 vil ikke totalsummen pr prosjekt gi et fornuftig beløp, siden den da summerer alle kontiene.  Men det du oppnår da er en oversikt over alle bokførte transaksjoner.

Første gangen du sjekker lagerkonto pr prosjekt på denne måten vil det sannsynligvis dukke opp individer som har en IB fra tidligere år, men som dere egentlig har korrigert lagersaldo for.  Det kan f.eks være at dere bokførte en samlet beholdningsendring ved årsskiftet.  Da er lagerkontoen totalt sett korrigert , men det er enkeltindividene som ikke er korrigert.  Hvis dere ønsker å rydde opp i dette må det bokføres korreksjon innenfor lagerkontoen, der f.eks D 14xx føres uten prosjektnr og K 14xx føres med prosjektnr.  På den måten får dere nullstilt enkeltindividene.

Rapporten finner du under Regnskap.