« Tilbake

Mva-eksempel: Direkteført mva

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Tidligere har det vært akseptert å bokføre mvabeløp direkte til konto for inng.mva. Dette har f.eks være i forbindelse med mva for oppgjør fra inkassoselskaper. Direkteført mva i forbindelse med import bortfaller med de nye reglene for omvendt avgiftsplikt.

De nye kodene har ingen egen mvakode for direkteført mva. De nye reglene for dokumentasjon signaliserer også at det ikke lenger bør forekomme direkteføringer til konto for inng. mva. Dette vil i så fall føre til avvik mellom beregnet og bokført avgift på mvaoppgaven, noe som nok bør unngås når rutinene for SAFT eksport kommer i gang fra 2019. Ut fra anbefalinger fra revisorer bør derfor denne type mva føres med grunnlag.

Det anbefales å bruke en interimskonto og føre ‘debet’/’kredit med mvakode’ mot denne kontoen for å få med et grunnlag til mvaposteringen.

Eksempel på postering av inkasso oppgjør i dagbok:

Fra hovedbok søk:

Konto 6790 ‘Andre fremmed tjenester’ brukes som grunnlagskonto.   Det er beløpet som er oppført som grunnlag for mva som regnes om til bruttobeløp og brukes ved bokføring. Merk deg at det kun er debet posteringen til konto 6790 som skal ha mvakode 1, og at disse to må posteres på to linjer for at mvaberegningen skal bli rett. På denne måten får du postering til konto 6790 med mvakode som kommer som grunnlag på Mva-Meldingen, og tilhørende postering til Inng.mva.