« Tilbake

Oppsett for kassesalg

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

For å komme i gang med registrering av kassesalg så trengs det litt klargjøring.

1)Opprette kasse:

Gå til ‘kasser’ i hovedmenyen.
Klikk på pluss ikonet øverst til høyre i bildet.
Legg inn kassenavn samt legg inn hvilken kunde som skal være definert som kontantkunde.

2) Opprette brukere for den nyopprettede kassen :

Gå til fanen ‘Brukere’ og klikk på pluss ikonet ytterst til høyre i bildet.
Du får da opp listen over medarbeidere. Velg de som skal ha tilgang til kasse.
Det opprettes en rad for hver bruker.
Lagre endringen.

 

3)Legge til betalingsmidler for kasse og innlogging for kassesalg:

Betalingsmidler  må på forhånd være opprettet under Klientinnstillinger/Betalingsmidler.
Klikk her for nærmere beskrivelse: Betalingsmidler

For å definere hvilke av betalingsmidlene som skal være tilgjengelige for kassen klikker du på pluss ikonet.
1)Velg betalingsmidler og klikk ‘ok’.
2)Lagre endringene.

3)I samme bildet har man også mulighet til å sette opp krav om innlogging med pin pr salg.

For lettere  sporbarhet  må man registrere seg med pinkode for å få tatt kassesalg eller kjørt kasseoppgjør.

 

4) Legge inn pinkode på ressurs:

For de medarbeiderne som skal ha tilgang til å utføre kassesalg samt gjøre kasseoppgjør så må det legges inn en pin kode på medarbeiderkoret.
Gå til ‘Ressurs’ i hovedmenyen.
Søk opp navnet på medarbeider som skal ha kassetilgang i ressurssøk.
Legg inn kode i feltet ‘Pinkode’