« Tilbake

Øreavrunding

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Innstillinger for øreavrunding finner du under Klientinnstillinger og fanen Salg.      
Her er det valg for avrundingstype; Ingen, standard, opp eller ned .
I feltet for Avrunding settes opp den verdien dere ønsker det skal avrundes til – eks. kr. 0,50 eller kr. 1,-.

Ved avrundingstype Opp, vil systemet runde opp til nærmeste hele krone, uavhengig av øre-beløp. Totalpris på kr. 175,25, vil bli rundet opp til kr. 176,-.

Ved avrundingstype Ned, vil systemet runde ned til nærmeste hele krone, uavhengig av øre-beløp. Dvs., en totalprisen på f.eks kr. 175, 75, vil systemet runde ned til kr. 175,-.

Ved avrundingstype Standard, er det standard avrundingsregler som gjelder.

Ved avrundingstype Ingen, vil ingen avrunding skje.

For at avrunding skal bli bokført ved fakturering, må det sette en konto for avrunding – dette gjøres under Klientinnstillinger og fanen Regnskap.
Avrundingen blir bokført uten mva, og konto skal derfor være en konto uten mvakode, f.eks 7740 eller en annen konto for øredifferanse.