« Tilbake

Plukking av enkeltblokker

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Det er mulighet for å plukke enkeltblokker på en ordre.
Øverst i venstre hjørnet ligger det en checkbox (avkrysningsboks). Kryss av i denne boksen på den/de blokkene som skal plukkes.
Gå opp på menyknappen til høyre og velg ‘Plukk valgte’.

Etter plukking får ordren status delplukket.
Det ligger en link mot plukklisten i blokkhode, slik at man enkelt kan plukklisten fra ordren.

Dersom ingen blokker er valgt, vil menyen vise ‘Plukk’ som tidligere og man plukker som vanlig.

Ordrehodefeltene (kunde, selger, bokføringsregel etc) låses så fort en eller flere blokker er plukket på en ordre.

Ordrestatuser

  • Ordre – ny ordre, ingen blokker plukket eller fakturert.
  • Delplukket – en eller flere blokker er plukket, men ikke alle.
  • Fullplukket – alle blokker er plukket.
  • Delfakturert – en eller flere blokker er fakturert, men ikke alle.
  • Fakturert – alle blokker fakturert.