« Tilbake

Ordre til Plukkliste

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Plukking er en rutine for å registrere varer som levert fra lager, uten at det foreløpig skal faktureres.  Det skrives så ut en plukkliste.
Når en vare blir registrert som plukket, blir den disponible beholdningen redusert tilsvarende.

Plukkliste genereres ut i fra ordren – klikk meny-knapp oppe til høyre og velg ‘Plukk’.
Her kan du velge om det skal være tvungen full-levering, del-levering eller auto-plukking.

 • ‘Tvungen full-levering’ gjør at varen blir registrert som plukket og levert selv om lagerbeholdningen ikke er stor nok.
 • ‘Dellever (manuell)’ brukes i de tilfeller når kun enkelte av varene på ordren skal plukkes. Plukket antall  må registreres manuelt og antallet som ikke er plukket, blir restnotert.
 • ‘Auto ‘ brukes når Quick3 skal plukke det antallet som er tilgjengelig på lager, og rester det som ikke er plukket (antallet blir liggende igjen som ‘ikke levert’ i ordren).

Tvungen full-levering
Åpne ordren, klikk på meny-knapp oppe til høyre og velg ‘Tvungen full-levering’. Da vil Quick3 plukke hele ordren uten å ta hensyn til varebeholdning. Plukkliste blir generert.

Dellever (manuelt)
Åpne ordren, klikk på meny-knapp oppe til høyre og velg ‘Dellever (manuell). Markøren vil da flytte seg til kolonnen ‘Plukk antall’. Skriv inn det antallet som plukkes (antall som tas fra lager) og bekreft så plukklisten.

Plukkede varer blir overført til plukklisten.

Antallet som ikke er plukket, blir stående igjen på ordren, og ordren blir lagret automatisk i bakgrunnen med status ‘Delvis plukket’.

 Auto-levering

Åpne ordren, klikk på meny-knapp oppe til høyre og velg ‘Auto’. Quick3 plukker da så mye av ordren som lagerbeholdningen tillater.
I dette tilfellet skulle vi ha 4 stk. av varen 10010 Safe, og det var 10 på lager. De to andre varene har ikke lagerbeholdning og blir derfor ikke plukket.
Vi står da igjen med en plukkliste som ser slik ut:

Varene som ikke er plukket, blir stående igjen på ordren og ordren blir lagret automatisk i bakgrunnen.

Annullering av plukkliste

Hvis du skulle få behov for å annullere (reversere) ei plukkliste, gjøres det via meny-ikonet oppe til høyre på plukklisten – Reverser.

Åpne plukklisten, klikk på meny-knappen oppe til høyre og velg ‘reverser’. Plukklisten blir nå slettet og ordren kommer frem på skjermen.
Legg merke til at ordrelinjen nå er hvit og at plukkantallet er 0.

Fakturering av plukkliste

Fakturering av plukkede ordre gjøres fortrinnsvis fra plukklisten. Det er da alle de plukkede varene som blir med over til fakturaen.  Det samme gjelder hvis plukklisten åpnes i kasse. Hvis en ordre faktureres så er det de varelinjene som er plukket som blir med over til faktura.

Litt mer utdypende forklaringer

Ordre uten plukkantall

 • Ingen av varelinjene har plukklistet antall.
 • Klikker på fakturer eller til kass, da får dere alle varelinjene med over. Dvs full ordre.

Fullplukket ordre

 • Alle varelinjene på ordren er plukket. Dvs alle varelinjene har et plukkantall = ordreantall
 • Står på ordren, klikker fakturer eller åpner i kassen -> Får med alle varelinjene.
 • Står på plukklisten, klikker fakturer eller åpner i kassen -> Får med alle varelinjene.

Delplukket ordre

 • Noen av varelinjene er plukket. Disse vises med grønt plukkantall på ordren.
  Dette gjelder uansett om det er varelinjer med lagerstyring eller ikke.
 • Hvis plukklisten faktureres eller åpnes i kassen er det kun de plukkede varene som kommer med.
 • Hvis en delplukket ordre faktureres eller åpnes i kassen er det kun de plukkede varene som kommer med.  Dette pga at det er kun disse som er registrert som levert.

Samleplukkliste vil løse problemet

 • Alle varelinjer på en ordre som skal faktures/leveres må plukkes.
 • Dvs i stedet for å reversere plukklisten, for så å ta betalt på den ‘ikke plukkede ordren’, må de resterende varelinjene plukkes.
 • Under fanen ‘Tilleggsinfo’ på ordren må det være krysset av for ‘Samleplukkliste’. Dette kan settes som default på alle kunder hvis det ikke allerede er gjort.
  Det betyr at ved å plukke de resterende varelinjene på ordren, vil alle bli samlet på en plukkliste.
 • Da får dere en fullplukket ordre.
  • Alle varelinjene på ordren er plukket.  Dvs alle varelinjene har et plukkantall = ordreantall
  • Står på ordren og åpner kassen -> Får med alle varelinjene.
  • Står på plukklisten og åpner kassen -> Får med alle varelinjene.