« Tilbake

Prisimport

Prisimporten i Quick3 finner du ved å gå inn på leverandøren hvor du vil oppdatere priser.

Klargjøring av filen

Du er nødt til å ha prisfilen lagret som en CSV-fil (semikolonseparert) for å kunne benytte importen i Quick3. Hvis du har fått filen i Excel-format, kan du i Excel gå på Eksporter, endre filtype og velge CSV.

Har du fått prisfilen i csv-format, kan du redigere den i excel og flytte kolonnene i riktig rekkefølge. Er filen i et annet format, f.eks. separert med komma, eller kun mellomrom, kan du bruke data-importen i excel for å importere filen og bearbeide den der. Se bildet under. Åpne excel, gå på data -> hent data -> fra tekst/csv og velg filen der. Når du er ferdig med å redigere filen, må du lagre den som en csv-fil.

Rekkefølgen feltene må være i, ser du under.

Følgende felter kan spesifiseres, og må være i denne rekkefølgen (De 6 første feltene er påkrevd):

 1. Varegruppekode – dette er varegruppen i Quick3 hvor varene skal inn
 2. Varenummer
 3. Varenavn
 4. Listepris (u/mva) (kun tall)- Dette er listeprisen fra leverandør. Denne må være i samme valuta som er satt på leverandør.
 5. Pris (u/mva) (kun tall)- Denne er stort sett alltid i NOK
 6. Enhet
 7. Netto innpris (kun tall)- Hvis denne er satt, blir dette netto innpris. Mangler denne, regnes netto innpris ut i fra rabatt. Netto innpris må være i samme valuta som leverandøren.
 8. Rabatt (kun tall) – I prosent. Hvis denne er satt, regnes netto innpris ut i fra listepris minus rabatt.
 9. Rabatt2 (kun tall) – I prosent. Hvis denne er satt, regnes netto innpris ut i fra listepris minus rabatt.
 10. Strekkode
 11. Alt. varenummer – alternativt varenummer
 12. Lev. varenummer – leverandørens varenummer
 13. Over. til varenummer – hvis varenummeret er overført til nytt varenummer – merk at prisfila må inneholde varenummer til både gammelt og nytt varenummer
 14. Fraktbeløp (kun tall)
 15. Frakttype – sett 0 hvis fraktbeløp er %, 1 hvis fraktbeløp er et beløp
 16. Kort besk.
 17. Lang besk.
 18. Vekt
 19. Lengde
 20. Bredde
 21. Høyde
 22. Volum
 23. Kalk. beskrivelse – navnet på kalkyla du ønsker å knytte til varen
 24. Rabattkode
 25. Bestillingsantall per pakke
 26. Rabatt ut (kun tall)
 27. Pris etter rabatt (u/mva) (kun tall)

Import av filen

Velg “Importer priser fra .CSV fil”.

Da vil du få opp vinduet hvor du henter inn CSV-fila. Enten kan du dra filen over, eller du velger fil ved å klikke på knappen helt til høyre. Du vil få opp de 100 første linjene i filen i vinduet. Da kan du se om feltene i prisfilen blir riktig.

Nyttig info

Finnes varene fra før, oppdateres kun prisene på varen (unntaket er om prisen er låst, da oppdateres ikke utprisen). Hvis varene ikke finnes fra før, legges varene inn på denne leverandøren.

Inneholder fila ØÆÅ, må tegnsettet på filen settes til UTF-8.