« Tilbake

Dimensjon Prosjekt

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Da Di

Prosjektregnskap brukes for å måle fortjenesten for solgte individer som f.eks. ny og brukt bil, MC, tilhenger, båt, motor, ATV, elektriske enheter osv.  som er av en viss verdi/størrelse.

Hvert individ tildeles et unikt prosjektnr som følger individet gjennom en syklus fra kjøp til salg.

Alle transaksjoner for kostnader og inntekter som skal knyttes til kapitalvaren bokføres med individets tildelte prosjektnr.  Dette vil typisk være kostpris, klargjørings kostnader, påkost brukt, omlakkering, salg og påkost etter salg.  Dette danner grunnlaget for prosjektregnskapet som summerer fortjenesten.

I skjermbildet nedenfor vises hvilke felter som er aktuelle å fylle ut for dimensjonen prosjekt.  For salgs individer er det en fordel om prosjektnr tildeles automatisk ved opprettelse.  Kryss derfor av for Bruk nummerserie, og opprett en nummerserie.  Dette gjøres fra søk-feltet i Nummerserie. Legg inn intervaller for prosjektnr, husk å lagre før vinduet stenges.
Under oppsettet for Individstatus (fra Merke-/modellregisteret) velges regler for automatisk tildeling av prosjektnr.  Anbefaler at dette brukes for oppretting av nye individer, samt tildeling av nytt prosjektnr ved innbytte. Se Individstatus for mer beskrivelse.
Etterhvert som prosjektnr tas i bruk logges de under dimensjonsverdier som vist nedenfor.

Oversikten over Dimensjonsverdier skal derfor ikke fylles ut hvis du har valgt Bruk nummerserie.  Dette anbefales siden det gjør løsningen sikrere.
Hvis du derimot ønsker å bygge en oversikt med tilgjengelige dimensjonsverdier kan du gjøre det, og da i stedet velge prosjektnr manuelt når du oppretter individer.