« Tilbake

Purringer – Utskrift

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Purringer genereres ut fra definert purreoppsett og purrenivå for forfalte reskontroposter. Purrebrevet som skrives ut dokumenterer poster som kvalifiserer for purring og viser til beregnede renter. Rutinen genererer en faktura som blir bokføringsbilag for renter og gebyr. Denne sendes kun til kunden hvis de ønsker et eget bilag på renter og gebyr.

Detaljer rundt klargjøring for purring finner du her.

 Purringer – utvalg

Denne oversikten viser automatisk alle kunder/fakturaer som er klare for purring. Det er viktig at denne listen sjekkes før purringer kjøres ut.  Kunde og faktura kan åpnes direkte fra bildet hvis det er noe som bør sjekkes ut bedre.
Kolonnen Purreoppsett viser hvilket purrenivå fakturaen er kvalifisert for.  Standardoppsettet er slik at hvis en og samme kunde har poster som ligger på forskjellig purrenivå heves alle postene opp til høyeste nivå, og samles da på samme purrebrev.  Hvis det er ønskelig å sende separate purringer for hvert purrenivå kan dette oppheves under Innstillinger, Bruk høyeste purrenivå per kunde på alle valgte poster.
Kolonnen Beskrivelse viser relevant info om den aktuelle kunden/fakturaen.  Teksten Kunde har åpne poster i en eller flere bunter i dagbok betyr at det finnes posteringer mot denne kunden i en bunt som ikke er godkjent. Pass derfor på å godkjenne alle bunter som gjelder reskontroposter før purringer aktiveres.  Varselet er med på å sikker at saldoen på kunden er riktig før det purres.  Hvis du mener at postene ikke er av betydning for purringen kan du oppheve sperren som ligger under Innstillinger.  Kryss av for Tillat purring på kunder med åpne regnskapsposter.

Marker de postene i utvalget som skal purres (1).  Når utvalget er korrekt velg Oppdater purrenivå (2).

Det genereres purrebrev med beregnede renter og purregebyr. Disse lagres buntvis under fanen Historikk (3).  Det er fra dette bildet purrebrevene printes ut.
For hver kunde opprettes en faktura som er dokumentet for renter og gebyr i reskontro og hovedbok.  Denne skriver dere kun ut hvis kunden ønsker et eget bokføringsbilag for gebyr/renter.

Utskrift av purrebrev

Utskrift av selve purrebrevet gjøres fra fanen Historikk (1).  Det lagres som en bunt pr purre kjøring. Åpne bunten for purrebrevene som skal skrives ut (2).

Klikk på printeren for å skrive ut purrebrevet. Purrebrevet inkluderer alt kunden skal betale, utestående faktura, renter og gebyrer.
Merk: Purrefakturaer legges til i egen fakturajournal.

Alle purrekjøringer lagres under Historikk, og det er mulig å skrive ut igjen gamle purrebrev hvis det er nødvendig.

Reskontro – purrenivå

Når purringer godkjennes oppdateres purrenivå og rentedato i reskontroen til kunden. Hvis en purring skal reverseres kan disse verdiene settes tilbake for den aktuelle posten.  Hvis purringen har utløst purregebyr og renter må også rentefakturaen krediteres for å tilbakeføre gebyrer.

Hvis en sak har blitt overført til inkasso er det ikke tilstrekkelig å sette tilbake purrenivå, da må saken trekkes manuelt ved å kontakte Lindorff.

Inkasso

Poster som er kvalifisert for inkasso må bekreftes på lik linje med de foregående purrenivåene.  Disse fanges opp i oversikten Inkasso som er tilgjengelig fra hovedmenyen.  Videre håndtering og oppfølging er beskrevet i egen artikkel som du finner her.