« Tilbake

Quick 3.0.34 versjonslogg

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Generelt 

 • Kraftig forbedret ytelse ved avhuking av flere linjer samtidig i tabeller.  

 

Betalingsmidler 

 • Det er nå mulig å deaktivere betalingsmidler. Dette vil i praksis skjule betalingsmiddelet fra kasse og webshop.  

 

Dagbok 

 • Det er nå mulig å kopiere verdien fra cellen over ved bruk av “Shift+Space”. 

 

Faktura 

 • Fakturalevering er nå tilgjengelig inne via knapp i Fakturabildet. Denne leverer fakturaen i henhold til styring på kunden. 
 • Leveringsmetode vises nå i Fakturasøket.  
 • Ved samlefakturering vil Fakturaen automatisk fullføres. 
 • Rettet feil som førte til at SMS som ble sendt ut ved Fakturalevering innehold HTML.  
 • Rettet feil som førte til at kontonummer ikke dukket opp i E-postmalen ved sending. 

 

Innkjøp 

 • Mulighet for automatisk bokføring av fakturakontroll! Dette forutsetter at leverandøren er satt opp til automatisk bokføring. Fakturakontroll kan også manuelt bokføres. Bokførte fakturaer havner i egne bunter og må deretter godkjennes manuelt. 
 • Bestillinger, Varemottak og Fakturakontroll har fått en større omskrivning. Alle disse har nå fått støtte for blokker. Blokker i innkjøp er i første omgang laget for å håndtere frakt og gebyrer. Blokker blir i første omgang kun automatisk opprettet, ikke mulig å manuelt opprette disse. (Utvidet funksjonalitet rundt blokkene vil komme etter hvert) 
 • Endret dialog ved godkjenning av varemottak og fakturakontroll. Kan nå spesifisere frakt og gebyrer. Dette forutsetter at varer for frakt og gebyrer er satt opp under klientinnstillinger. 
 • Generell ytelsesforbedring i alle vinduer. 
 • Bestillinger henter nå opp forslag til lokasjon før bekreftelse av varemottak. 

 

Kalender 

 • Ordrestatus er nå tilgjengelig i tooltip på kalenderavtaler.  

 

Kasse 

 • Rettet feil knyttet til valg av farge på vareknapper. Det er nå også mulig å velge fritt blant alle farger.  

 

Klientinnstillinger 

 • Lagt til mulighet for å sette opp frakt og gebyr varer for innkjøp under “Renter og gebyrer” fanen. 
 • Lagt til hake for å fordele gebyr og fraktkostnader på varer ved innkjøp. Dersom dette flagget aktiveres så vil frakt og gebyr kostnadene fordeles på innkjøpte varer, og kostpris og lagerverdien vil øke tilsvarende frakt og gebyr fordelingen. Fordelingen skjer basert på varenes prosentvise verdi av den totalen summen for gitte varer ved godkjenning av varemottak/fakturakontroll. 

 

Kunde 

 • Det er nå mulig å angi «fri frakt» på kunder.  
 • Rettet en feil knyttet til sammenslåing av kunder hvor ulike kontaktpersoner vistes i søk og inne på kundekortet. 
 • Rettet en rekke feil knyttet til sending av ordrebekreftelser, fakturaer osv hvor systemet ikke fant eller kunne foreslå riktig/gyldig kontaktperson. 
 • Rettet feil som gjorde det vanskelig å velge et resultat i 1881-søket.  
 • Personnummer er ikke lenger synlig for andre enn administratorer.  

 

Lager 

 • Ny klientinnstilling “Forsøk å plukke fra samtlige lokasjoner om standardlokasjon er tom” 
 • Om varen ikke er tilgjengelig på hovedlokasjonen som er satt på ordren, vil den fortsette å prøve å plukke varen fra andre hovedlokasjoner.  

Lageroversikt 

 • Rettet feil som gjorde at Utvid/Lukk alle ikke fungerte som den skulle. 

 

Oppgaver 

 • Rettet en feil ved lagring av mal-oppgaver. 

Ordre 

 • Rettet en feil hvor kobling mellom blokker på utskrift ikke ble fjernet dersom man endret fra en blokktype som var satt opp med kobling til en blokktype uten. 

Priser 

 • Det er nå mulig å spesifisere avrunding direkte på en kalkyle. Dvs. angi en avrunding som skal kjøres etter at kalkylen har gjort jobben sin. Dette er også redigerbart for kalkyler som importeres fra prishotellet.  
 • Rettet en feil i kunde-/kundegruppe-rabattmatrisen som gjorde det umulig å registrere kundekode2 alene.  
 • Rettet en sjelden feil ved lagring av rabattmatrisen. 
 • Rettet en feil med varegrupperabatter, der rabatt2 ikke ble hentet ut. 
 • Det er blitt gjort en del endringer i forbindelse med arv: 
 • Arv settes nå opp via menyen til høyre. Eksisterende arv-oppsett vil fungere som før. 
 • Det er nå mulig å velge mellom 3 typer arv; Samtlige linjer, Spesifikke linjer eller Utvalg. 
 • Samtlige linjer fungerer som arv gjorde før. Her arves hele prislister “wholesale” 
 • Spesifikke linjer lar bruker velge spesifikke linjer fra prislister. 
 • Utvalg lar bruker sette opp “regler” for hvilke linjer som skal arves fra en gitt prisliste. Per i dag kan regler lages for varegrupper og leverandører. Det er ikke satt en begrensning på hvor mange regler man kan sette opp. 
 • Arv er nå per definisjon automatisk oppdatert, og vi har derfor fjernet den noe misvisende “automatisk oppdatering” avkryssingsboks som vi hadde tidligere. 

 

Rapporter 

 • Lagt til ny rapport med tilbud under varer. 
 • Endret varetellingslista til å vise tellbar beholdning i stedet for estimert beholdning. 
 • Spesifisert hovedbok viser nå ikke IB for resultatkontoer spesifisert i klientinnstillinger. 

 

Regnskap 

 • Lagt til import mva-kode under konto. Import mva-kode benyttes ved bokføring av fakturakontroll og kun dersom bokførings regel er satt opp med hake for import. 
 • Lagt til to nye Kilder (tidligere “Hvilken pris”) for bokføringsregler i kontogrupper og endret beskrivelse på eksiterende for bedre forståelighet rundt begrepet.  
 • Salgspris er endret til Faktura salgspris 
 • Kostpris er endret til Faktura kostpris 
 • Innkjøp pris opprettet (innkjøp benyttet tidligere kostpris). Oppdatering til den nye typen for bokføringsregler skjer automatisk for innkjøps regler. 
 • Innkjøp avgift er opprettet for å håndtere frakter og gebyrer i forhold til bokføring av fakturakontroll. 
 • Hake for import er også lagt til i bokføringsregler, dette kreves dersom bokføringsregel skal hente import mva-kode fra konto i stedet for standard mva-kode.  
 • Gridet for bokføringsregler gir nå en indikasjon på hvilke felter som kan fylles ut avhengig av valgt kilde type. 
 • Nytt menypunkt under regnskap. Reskontro rydding! Lagt til mulighet for å nullstille mengde med reskontro poster basert på et gitt utvalg. Reskontro poster kan filtreres på kunde/leverandør, saldo fra og til, og forfallsdato. 

 

Ressurs 

 • Rettet feil knyttet til kopiering av ressurser fra andre klienter.  

 

Salg 

 • Rettet utregning av totalvekt på varer i Tilbud, Ordre, Plukkliste og Faktura.  
 • Snittkost er nå synlig på ordrelinjer, og kan ny brukes som grunnlag for beregning av bruttofortjeneste (klientinnstillingen «Bruk snittkost ved beregning av bruttofortjeneste» under salg må være avkrysset).  
 • Farlig gods blir nå splittet ut på egen plukkliste ved plukking.  
 • Rettet en feil der selger ikke var synlig på plukklistelinjer. 
 • Lagt til støtte for handlinger på Ordrestatus. Dette kan brukes for å sikre riktig ordrestatus etter at diverse handlinger blir gjort. Foreløpig eneste støttede handling er reversering av plukklister, men her vil det komme mer. 
 • Under «Rapport statisikk» i hovedmenyen ligger det nå to SmartTabs med varegruppestatistikk. En for primærvaregrupper, og en for absolutt alle varegrupper der kolonnen nivå angir plassering i hierarkiet. Disse kan filtreres pr. dato, men også på kolonnenivå.  

 

Valører 

 • Rettet en feil når man laget nye valører. Duplikater ble opprettet hvis man lagret flere ganger etter å ha opprettet en ny valør. 

 

Vare 

 • Ny varekoblingstype “Sett” 
 • Modervarens pris blir summen av de koblede varene, men fordeles tilbake ved salg. En ny type automatisk jobb kan settes opp for å sørge for at prisene oppdateres jevnlig.  
 • Varekoblinger har fått en overhaling og viser nå brukeren hvilke felter det er aktuelt å fylle ut for hver enkelt koblingstype.  
 • Rettet en feil knyttet til sammenslåing av varer som oppstod om varene var medlem av samme varegrupper. 
 • Det er nå mulig å angi handling dersom BF% havner utenfor oppgitt normal-intervall på en varegruppe. Varsel vil gi deg varseldialog ved lagring av ordre, stopp vil ikke tillate lagring eller fakturering. 
 • Det er nå mulig å hoppe direkte til en node i merke-/modellregisteret fra «Passer til» gridet på varekortet.  
 • Rettet en feil hvor varer med linker kunne feile ved visning i webshop 

 

Varslinger 

 • Det er nå mulig å sette et varsel som “Ikke sett”.