« Tilbake

Quick 3.0.35 versjonslogg

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Generelt

 • Kraftig ytelsesforbedring ved innlastning av rapporter!
 • Ytelsesforbedring også ved utskrift.
 • Det er gjort en total gjennomgang av lagerhåndtering for å sikre korrekte verdier i lagerlogg og lagerbeholdning.
 • Nytt utseende og bedre uniformitet i den nye header-menyen vår.
 • Arbeidsstasjoner er et nytt begrep i Q3 som lar deg fortelle system hvor du jobber rent fysisk. Eksempler på dette kan være “Kasse Nord” og “Kasse Sør”. Dette igjen brukes for å skille på Rapportdestinasjoner slik at én og samme bruker kan ha ulike destinasjoner pr Arbeidsstasjon. Arbeidsstasjoner settes opp under klientinnstillinger -> Diverse, og logges inn i ved hjelp av knappen oppe i headeren øverst på siden (merk at denne knappen vil ikke dukke opp om det ikke er registrert Arbeidsstasjoner i systemet). Innlogget arbeidsstasjon vil huskes på én maskin på tvers av innloggede brukere.

 

Arbeidsstasjoner

 • Arbeidsstasjoner er et nytt begrep i Q3 som lar deg fortelle system hvor du jobber rent fysisk. Eksempler på dette kan være “Kasse Nord” og “Kasse Sør”. Dette igjen brukes for å skille på Rapportdestinasjoner slik at én og samme bruker kan ha ulike destinasjoner pr Arbeidsstasjon. Arbeidsstasjoner settes opp under klientinnstillinger -> Diverse, og logges inn i ved hjelp av knappen oppe i headeren øverst på siden (merk at denne knappen vil ikke dukke opp om det ikke er registrert Arbeidsstasjoner i systemet). Innlogget arbeidsstasjon vil huskes på én maskin på tvers av innloggede brukere.

 

Artikler

 • Språk er nå integrert i artikler på en mer synlig måte. Tilgjengelige språk vil nå dukke opp som tabs over artikkelteksten, slik at det blir lettere å lage oversettelser.

 

Compello

 • Lagt til mulighet for å eksportere kunder.
 • Korrigert en feil hvor momskode alltid ble satt til Quick3 sin momskode for kontoen.
 • Lagt til mulighet for å mappe bilagstype. Dette settes opp under bilagstyper i Quick3, legg inn  Compello-kode på de bilagstypene som skal mappes.
 • Eksempelvis hvis Compello-kode IF skal være bilagstype 1 – Inngående faktura så må IF legges i feltet Compello-kode.
 • Rettet en feil hvor integrasjonen krevde leverandør på overføringer.
 • Forbedret håndtering av fakturaer slik at disse blir sortert før de blir lest inn. Dette for å hindre hopp i nummerserier for bilagstyper.

 

Kasse

 • Ny innstilling på kassenivå for automatisk utskrift av kvitteringer. Det er nå mulig å få Q3 til å spørre om kvittering skal skrives ut, eller om det bare ikke skal gjøres i det hele tatt.

 

Kalender

 • Ny innstilling på ressursnivå for visning av avtaler i Tidslinje Uke: “Strekk visning av avtaler i Uke-tidslinjen”. Dette gjør at visningen for avtaler vil strekkes over hele dagen/cellen for å gjøre det litt lettere å holde oversikt. Avtalene legges kronologisk fra topp til bunn.

 

Kunde

 • Det er nå mulig å angi antall frakfrie per uke på kunde. Et gitt antall sendinger gis som «fraktbonus» (krediterte linjer) på egen faktura etter månedslutt som standard, men kan overstyres til ukeslutt i klientinnstillinger. Standard er å gi bonus på sendinger med høyeste frakt, men også dette kan overstyres i klientinnstillinger.

 

Salg

 • Korrigert en feil hvor endring av debitor på blokk ikke ble speilet mellom ordre og plukkliste. Dette førte i noen tilfeller at varer som endret momshåndtering ved endring i debitor ikke fikk korrekt momssats på linjene.
 • Fikset et problem med avrunding på negative tall i kassa.
 • Bedre og tydeligere salgsreferanser mellom order, plukklister og fakturaer.
 • På blokk kan man nå se alle salgsreferanser, tidligere så man bare en.
 • Salgsreferanse er og lagt til per linje, slik at det er lettere å se hvor hver enkelt linje refererer fram/tilbake i salget.

 

Vare

 • Antall per pakn. ved innkjøp kan nå angis på varekort (under vareinfo). Brukes sammen med klientinnstilling «Tving bestillingsantall til antall per pakning» (Under diverse – innkjøp).

 

Varianter

 • Mal er nå lagt til i varianttyper. Hvis mal er satt på en variant vil riktig alternativ bli valgt automatisk basert på varenummeret satt på varianten.

 

Varekoblinger

 • Ny varekobling “Andel Av”. Les mer om dette her.

 

Varemottak & Fakturakontroll

 • Åpnet opp for justering av priser og rabatter på linje i varemottaks modus. Dette vil si at priser og rabatter på varer kan justeres når man kjører varemottaket.
 • Lagt inn en total oversikt (sum av linjer, MVA og totalsum) for linjer som det blir utført varemottak/fakturakontroll mot. Denne kommer frem i dialogene for å ferdigstille varemottaket/fakturakontroll.
 • Endret håndtering av frakt/gebyr varer ved fakturakontroll. Summene fra varemottak hentes nå opp igjen ved fakturakontroll slik at man enklere kan justere totale frakt og gebyr kostnader.

 

Utskrifter og Rapporter

 • Autoprint-mulighet ved plukking, fakturering og varemottak. Autoprint er foreløpig kun mulig å sette opp for support, ta derfor kontakt med support for bistand med oppsett.
 • Rapportdestinasjoner kan nå settes opp til å spørre brukeren om antall kopier før den går til hurtigutskrift.
 • Det er nå mulig å manuelt legge til nye Rapportdestinasjoner.
 • Mulighet for spesialtilpassede rapporter per kunde.
 • Rettet feil knyttet til Nullstilling av utskrifter.