« Tilbake

Quick 3.0.37 versjonslogg

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

 Generelt 

 • Lagt til meny for utskrift på Kunde, Vare og Individ. Dermed kan etiketter og andre rapporter printes direkte fra menyen, uten å gå via forhåndsvisning på rapportfanen. 

Filutforsker

 • Filutforskeren har fått et ansiktsløft, med forbedret forhåndsvisning. 
 • Bilder, videoer, enkelte tekstfiler, lydfiler og epost kan nå forhåndsvises. 
 • Rettet en feil hvor dokumenter forsvant fra kunder, varer og individer ved sammenslåing. Dokumentene var ikke lenger tilgjengelig fra Quick3. Dokumentene er ikke fjernet fra serveren, og disse vil bli tilgjengelig igjen etter oppdatering. 

Individ 

 • Kraftig forbedret ytelse for individsøket når man søker etter individer på lager. 
 • Man kan nå slå sammen individer. 

Innkjøp 

 • Lagt til beskrivelse felt på bestilling og varemottakslinjer. 
 • Rettet en feil hvor fakturakontroll med samlefaktura fikk feil totalsum. 
 • Rettet en feil hvor avrunding i bestilling, varemottak og fakturabildet i noen tilfeller var feil. 
 • Rettet en feil hvor deaktiverte lokasjoner ble foreslått ved varemottak. 
 • Rettet en feil hvor lokasjon fra konvertering ikke ble foreslått som lokasjon ved varemottak. 

Kunde 

 • Gateadresse kan nå defineres på en leveringsadresse, og kan benyttes når man oppretter en sending. 
 • Lagt til mulighet til å legge til priser direkte på kunde via prisavtale fanen. 

Lager 

 • Mulig å endre eller opprette nye lokasjoner fra lagerfane på vare. Endring medfører relokering.  
 • Mulighet for tvungen lagerstyring (Klientinnstillinger > Lager). Medfører at alle nye varer kommer med lagerstyring, og at det kun er Admin/Superadmin som kan endre lagerstyring på varer og ordrelinjer. 

Lindorff 

 • Utvidet funksjonalitet for Lindorff-integrasjon. Mulighet for å sette opp automatisk jobb for å hente kvitterings filer, og saks oppdaterings filer fra Lindorff. 

Merke/Modellregister 

 • Lagt til Filutforsker. 
 • Nytt felt i varefanen, “Tilbehørskategori”. Disse defineres i et eget bilde tilgjengelig i hovedmenyen.  

Oppgaver 

 • Rettet en feil hvor man ikke fikk lagret oppgaver før man lukket og åpnet oppgaven på nytt dersom man tok imot en oppgave fra en annen bruker. 
 • Lagt til flere kolonner og rettet kolonner som manglet informasjon i underoppgaver-fanen. 
 • Lagt til mulighet for å fjerne knytning mellom oppgave og ordre fra salgs-fanen på oppgaver. 

PartShare 

 • Partshare-integrasjon fra varekort. Egen fane på varer som viser varens status i PartShare. Ta kontakt med support for å aktivere denne modulen. Krever bruker i PartShare.    

Priser 

 • Lagt til fire nye kalk.grunnlag på kalkyler. “Listepris/innpris inkl. rabatt”, “Siste innkjøpspris”, “Siste innkjøpspris inkl. rabatt”, og “Siste innkjøpspris inkl. rabatt og påslag”. 

Regnskap 

 • Ekstra validering i bokføring av bunter. Dersom kunde/leverandør er koblet til raden må bakenforliggende hovedbokskonto ha reskontrostyring. 
 • Korrigert en feil hvor bokføring av fakturakontroll kunne lage hull i nummerserien for inngående faktura dersom bokføringen feilet. 
 • Lagt til periode fra og til filtrering på reskontro bildet på kunde og leverandør. 
 • Lagt til mulighet for å bokføre poster basert på prosjektsaldo på konto. Dette kan benyttes i sammenheng med kapitalvaresalg. 
 • Lagt til mulighet for å åpne konto direkte fra hurtig saldobalanse. 
 • Rettet en feil hvor dimensjon ikke lot seg fjerne fra postering i hovedboksøk og fakturaspesifikasjon. 

Remittering 

 • Lagt til mulighet for å markere poster som remittert fra remitteringsbildet. 
 • Lagt til mulighet for å splitte remitteringsposter for å splitte utbetaling over flere datoer. 
 • Lagt til flere kolonner i remitteringsbildet for bedre oversikt på reskontropostene. 
 • Remitteringskolonner blir nå gule dersom totalsaldo for leverandør er positiv. 
 • Rettet en feil hvor feil utbetalingsdato ble satt på avregningsretur bilaget for Nets Direkte Remitteringsformatet. 

Salg 

 • Det er nå mulig å se og endre ordretekster i plukkliste og faktura. 
 • Korrigert en feil hvor validering av påkrevd individ på blokk ble gjort før fakturering. Valideringen skjer nå i faktureringsrutinen. 
 • Endret leveringsfanen til å vise antall sendinger. 
 • Endret leveringsknappen til å vise epost dialog ved levering på epost. 
 • Høyreklikk på en blokk i en ordre eller et tilbud med individtilknytning (enten direkte på blokken eller via en vare som ligger i blokken eller blokkene over) vil vise et nytt valg, “Legg til tilbehør”. 
 • Dette gjør det mulig å lett legge til varer som er definert som tilbehør til den gitte modellen, via merke/modellregisteret. Her er det og mulighet å filtrere på tilbehørskategori. 
 • Lagt til en dialog som dukker opp når man endrer debitor på blokknivå som spør om prisene skal oppdateres. Innstillinger for denne dialogen finnes i klientinnstillinger. 
 • Man kan nå legge på en ny blokk på en ordre selv om ordren er fullt plukket. 

Sendinger 

 • Det er nå mulig å definere pakkemaler som kan velges når man oppretter sendinger i salgsbilder. 

Samtykke 

 • Det er nå mulig å auto-generere personlige lenker til kundens “Min side” i Webshoppen i kampanje-tekster. 
 • “Quick3 Webshop adr”-feltet må være fylt ut inne i Klientinnstillinger -> Diverse, med webadressen til Quick3-webshoppen kunden skal sendes til. 
 • Tag ved navn “Webshop samtykkelenke” er satt inn i den aktuelle kampanjen.  
 • Som standard vil den personlige lenken være gyldig én uke. 

Tilbud 

 • Lagt til SMS mal for tilbud og mulighet for å sende SMS direkte fra tilbud. 

Tilgangsstyring 

 • Nye tilganger: 
 • Kundebildet har fått egen innstilling. I tillegg har den fått følgende fane-innstillinger 
 • Filarkiv 
 • Reskontro 
 • Leverandør har også fått følgende fane-innstillinger: 
 • Filarkiv 
 • Reskontro 
 • NB! For øyeblikket er det kun mulig å sett Ingen/Full tilgang. På sikt vil vi også implementere lesetilganger der dette gir mening. 

Vare 

 • Ny fane med innkjøpshistorikk på varekortet. 
 • Lagt til mulighet for å legge til i innkjøpsbehov fra vare (meny) og varesøk (høyreklikkmeny) 
 • Rettet en feil hvor varekoblinger som eksisterte på tilbud eller ordre ikke kunne fjernes. 

Varejustering 

 • Lagt til mulighet til å velge flere varegrupper. 
 • Lagt til mulighet til å velge undergrupper når en eller flere varegrupper er valgt. 
 • Hvis leverandør er valgt vises kun varegrupper som er relevante for den valgte leverandøren. 

Varetelling 

 • Søket viser nå kommentar for telling dersom dette er lagt inn.