« Tilbake

Rapport: Fakturajournal

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Ra Re Ru

Fakturajournalen dokumenterer salget for en periode.  Denne lister opp hvert fakturanr som er med i journalen, samt viser samlet sum av konteringer for alle fakturaene.  Faktura og kontantsalg er samlet i samme journal, og blir samlebilag for omsetningen for perioden.  Hvis regnskapet føres i eksternt regnskaps system er denne journalen bilaget for omsetning som kan sendes til regnskapsfører.

Utskrift av journalen gjøres fra rapporter, ved å angi journalnr som vist under.  Hvis man ønsker å kjøre ut flere journaler over en lengre periode kan man legge inn kun periode filter.

Det vil også bli mulig å skrive ut fakturajournalen fra selve rutinen for Fakturajournal.
Rutinene for godkjenning og bokføring av fakturajournalen er beskrevet i artikkelen Fakturajournal.

Eksempel på rapport.