« Tilbake

Rutine fra fakturering til utsending av faktura

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Ra Re Ru

Faktureringskø

 • Ordre som opprettes havner automatisk under Faktureringskø.
 • Hvis dere bruker plukkliste er det de som vises her.
 • Rutinen brukes for å velge flere poster som skal faktureres samtidig.
 • Marker poster og velg Fakturer valgte.
 • For kunder med Samlefaktura opprettes en Åpen samlefaktura, eller så legges nye varer til på allerede eksisterende samlefakturaer.  Gitt at like referanser stemmer.

Faktura søk

 • Alle fakturaer vises under Fakturasøk.
 • Har rutine for å ferdigstille flere samlefakturaer:
  • Velg å kun se Åpne samlefakturaer, under Avansert søk.
  • Marker aktuelle samlefakturaer og velg Ferdigstill samlefaktura.
 • Kan velge utskrift av fakturaer, eller velge å nullstille utskrift.  For utskrift av flere fakturaer med ulike leveringsmåter anbefaler vi å bruke rutinen Fakturalevering.

Fakturalevering

 • Alle fakturaer som opprettes og er ferdigstilt (ikke åpen samlefaktura) vises under Fakturalevering.
 • Marker poster, evt marker alle, og velg Lever valgte fra menyen.
 • Fakturaer sendes ut/skrives ut ihht valg for Fakturalevering som er gjort under fanen Styring på kundekortet.
 • Mulig å velge Leveringstype for å ta utsendingen bulkvis.
 • Poster blir borte fra listen etter hvert som de leveres.
 • For hver enkelt faktura kan du under fanen Kommunikasjon se hvordan fakturaen er levert.