« Tilbake

SAF-T eksport – Kasseloven

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

SAF-T er et nytt regelverk for rapportering av regnskap- og kassesystemdata i standardisert form som innføres fom 1.januar 2020.  Forkortelsen står for Standard Audit File Tax.

Den nye standardiserte måten å eksportere regnskapsopplysninger på blir obligatorisk for alle bokføringspliktige som oppbevarer regnskapet i elektronisk form. Kravet omfatter de bokførte opplysningene, det vil si innholdet i hovedbok og reskontroer.  Formålet er å effektivisere bokettersyn og bedre dataflyten mellom de ulike regnskapssystemene.

For mer informasjon om dette viser vi til fagartikler på nettet som f.eks på siden til www.skatteetaten.no eller  www.regnskapnorge.no
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Elektronisk journal – Kassalova

I første omgang innføres SAF-T eksport for innrapportering av kassetransaksjoner.
Alt logges ihht kravene og er tilgjengelig for eksport når det måtte være behov for det.  Det er ikke noe krav om fast rapportering, men denne skal kunne kjøres ut på forespørsel ved f.eks bokettersyn eller pålegg fra revisor.

Eksporten aktiveres fra hovedmenyen for Periodiske rutiner, når du står inne på det året det gjelder.

Klikk på menyen og velg Eksporter – Kassesystem data.
Det genereres da ei zip-fil under nedlastinger som kan sendes videre til de som har forespurt den.