« Tilbake

Salg demokjøretøy

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Salg av demokjøretøy skal håndteres som annet salg av brukte kjøretøyer.  Ordren opprettes på samme måte som Salg av brukt, med samme varenr og ellers de samme koblingene.
Det må manuelt utføres et eierskfite fra Lager Demokjøretøy til Lager Brukt.  Gjøres ved å endre eier direkte i feltet.   I tillegg sette Individstatus=Brukt.

Det må også gjøres noen omposteringer i regnskapet, som gjerne er en jobb regnskapsfører tar seg av.

Uttak demokjøretøy er fakturert med en ‘beregnet uttakspris’ + evt påmontert utstyr + engangsavgift.  Summen av dette bokføres til konto for Lager Demo, og utgjør lagerverdien for demokjøretøyet.

Ved salg av demokjøretøy er det viktig at kostprisen for demokjøretøyet gjenspeiler den samlede kostprisen som er bokført til konto Lager Demo.  Salgsprisen for demokjøretøyet må også være den samlede prisen for kjøretøy+evt tidligere påmontert utstyr. På den måten blir det balanse i det som er oppført som salgspris og kostpris, og det gir et riktig bilde av fortjenesten på varelinja.

Hvis selve individet ikke viser den korrekte kostprisen når du er i ferd med å opprette ordren kan det være pga at regnskapsfører ikke har oppdatert lagerposteringer enda.  Det er da viktig at du manuelt legger inn rett kostpris under Parametere på individet siden det er den kostprisen som overføres til fakturaen som Netto pris på varelinjen.

Innspill til regnskapsfører
Salg av demokjøretøy håndteres som nevnt som annet salg av brukte kjøretøyer, og kan i hht Sticos bokføres til samme salgskonto.  Ved salg av brukt utløses det samtidig en postering for varekost og lagerbelastning.  Lagerbelastningen skjer mot konto for Lager Brukt.  Verdien av demokjøretøyet må derfor manuelt omposteres fra konto 1423 Lager Demo til 1420 Lager Brukt (kontonr fra vårt eks).

Det er viktig at omposteringer som regnskapsfører gjør fra Lager Demo til Lager Brukt inkluderer både kostpris+utstyr+engangsavgift slik at den samlede verdien blir flyttet over til konto for Lager Brukt.  Husk da å bruke Art=Kjøp for det som blir debet føringen mot Lager Brukt. Før derfor dette på to bilagslinjer siden kredit Lager Demo ikke skal ha noen Art oppført.

For å sjekke status for et individ kan du åpne individet, velg fanen Rapporter og se på Spesifisert prosjekt.  Her vises alle posteringer som er bokført i hovedbok med det aktuelle prosjektnr.  Husk at fakturajournalen må være bokført for at denne oversikten skal være oppdatert.