« Tilbake

Samlefaktura

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Samlefaktura er en rutine for å samle flere ordre eller plukklister på felles faktura til en kunde.  Den åpne samlefakturaen kan ligge på vent over en lengre periode for å akkumulere flere salg før den faktureres og stenges, for så å sendes til kunden.

Valget for ‘Samlefaktura’ finner du for hver enkelt kunden under fanen ‘Styring’.  Der velger du også om det skal være enkelte referanser som må være like for ordre/plukkliste for at de skal samles på felles faktura.

Ordre som opprettes etter at innstillingene er satt vil få hake for ‘Samlefaktura’ under ordrefanen ‘Tilleggsinfo’.  For ordre som er opprettet før denne innstillingen er satt må dette krysses av manuelt.

Type samlefaktura
Ved å angi intervall for samlefakturering bestemmes hvor ofte ordre/plukklister skal faktureres for en kunde.  Kan velge intervall for samlefakturering fra Faktureringskø for å filtrere på aktuelle poster.

Samlefaktura ved lik
Felt på kunden der du velger om det kun skal skje samlefakturering hvis ordre/plukkliste har like referanser i et av følgende felter:  Kundens ref, Merket, Leveringsadrese, Selger, Ordrestatus eller Ordretype.

Når den første ordren som er merket med samlefaktura faktureres vil det automatisk dannes en Åpen samlefaktura, uten fakturanr.
Nye fakturaer tilføres blokkvis etterhvert som ordre/plukkliste faktureres.
Hvis det ikke er samsvar for like referanser vil det bli opprettet en ny åpne samlefaktura.  NB: Lik skrivemåte i tekstfeltene er viktig.

Andre kriterier

  • Må være samme kunde, eller samme debitor kunde på ordreblokka.
  • Samme betalings betingelse på ordrene, mht forfall.
  • Lik fakturadato, mht periode.

Ferdigstill samlefaktura, enkeltvis

Når samlefakturaen er klar til å sendes kunden velges Ferdigstill samlefaktura fra meny inne på den åpne samlefakturaen.  Da tildeles fakturanr og endelig fakturadato, og fakturaen kan skrives ut for og sendes til kunden.  Det er mulig å skrive ut en åpen samlefaktura, men denne mangler fakturanr og er derfor ikke en fullstendig faktura å sende til kunden.

Det er viktig å kjøre ferdigstilling slik at fakturaen kan håndteres videre i systemet på riktig måte.  En åpen samlefaktura blir bl.a ikke med på fakturajournalen og lar seg derfor ikke bokføre, og er ikke oppdatert i reskontro til kunden.

Ferdigstill samlefaktura, flere samtidig

Fra Fakturasøk (Avansert søk) kan du velge å vise Kun åpne samlefakturaer.  I utg.pkt viser denne oversikten alle fakturaer som er opprettet, men ved å avgrense til å vise kun åpne samlefakturaer blir det et nyttig register for å sluttføre flere samlefakturaer.  Følg pkt 1-5.

For å skrive ut flere fakturaer samtidig kan du benytte rutinen Fakturalevering.