« Tilbake

Splitting av ordre ved fakturering med blokkdebitor

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Man kan splitte en ordre på flere kunder ved å registrere debitor på blokken.
For å registrere debitor, klikk på blokknavnet slik at blokken åpner seg. Her er det felt for registrering av blant annet debitor.
Når man fakturerer en ordre  som inneholder blokker med debitor, vil ordren splittes i flere fakturaer. En faktura pr. unike kunde (debitor).

Debitor kan også settes på ordrenivå og vil da fungere som tidligere. Da går hele fakturaen til debitor.