« Tilbake

Uttak demokjøretøy

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Uttak av demokjøretøy skal håndteres etter bestemte regler for rett bokføring av lager/lagerbelastning, mva og engangsavgift.  Demokjøretøy anses som en del av varebeholdningen som midlertidig tas ut til demonstrasjonsbruk for senere å gå tilbake til varebeholdningen uten reduksjon av inngangsverdien.  For detaljert beskrivelse av disse reglene og rutinene viser vi til Sticos eller annet oppslagsverk for regnskapsføring.

Ved å opprette en egen kunde for Lager demokjøretøy og et eget varenr for Uttak demo utføres selve lageroverføringen fra Lager Nye kapitalvarer til Lager Demokjøretøy, og det utføres eierskifte fra internkunden Lager Ny til internkunde Lager demokjøretøy.

Noen av posteringene utføres ved fakturering av selve uttaket med engangsavgift og tilleggsutstyr, og håndteringen av mva må beregnes og bokføres manuelt av regnskapsfører.

Nødvendig oppsett


Kontoplan

 • 1410 Lager Ny. Mvakode=1
 • 1422 Uttak demokjøretøy, reduksjon Ny lager.  Mvakode=0
  Det skal ikke utføres noen mvaberegning for selve lagerbelastningen.
  Kan ikke bruke samme konto som Lager Ny siden belastningen skal være mva fri, men det må opprettes egen konto for lagerbelastningen.
  Det vil derfor være nødvendig med en manuell ompostering fra konto 1422 til 1410 for å få rett saldo på Lager ny, husk å bruke rett prosjektnr og Art=Kjøp for begge posteringene.
 • 1423 Lager demokjøretøy.  Mvakode=0

Kunde

 • Internkunde:  Lager Demokjøretøy, med konto 1423
  For fakturering av tilleggsutstyr til kostpris kryss av for Tving bruk av kostpris ved prisutregning under fanen Styring.
  Tilleggsutstyr kan etterfaktureres senere, til samme kundenr med knytning mot kjøretøyet.  Dette vil da øke lagerverdien på konto 1423 Lager Demokjøretøy for individet.

Kontogruppe

 • Uttak demokjøretøy: Bokføringsregel Salg Internt, Kreditkonto 1422 Uttak demokjøretøy, reduksjon Ny lager.
 • Engangsavgift:  Påse at denne også har bokføringsregel Salg Internt, Kreditkonto 2790 Engangsavgift.

Varegruppe

 • Uttak demokjøretøy:  Knyttet til kontogruppe Uttak demokjøretøy.
  Under fanen Dimensjoner kan du legge inn Salgsavdelingen.

 Vare

 • UTTAK DEMO, Uttak demokjøretøy
  Knyttes til varegruppe Uttak demokjøretøy.

Merke-/modellregister

 • Varenr UTTAK DEMO må legges til i Merke-/modellregisteret for å utløse eierskifte ved fakturering.  Individstatus=Ny.
 • Internkunde Lager Demokjøretøy må legges til under internkunder for å komme med på individlagerlisten.

 Ordre for Uttak demokjøretøy

1. Opprett ordre på kunde Lager Demokjøretøy.

2. Individet som skal registreres som demokjøretøy kobles til blokka.

3. Bruk varenr UTTAK DEMO.
NB!  Det er veldig viktig at dere ikke bruker varenr Salg Ny mot internkunden Uttak demo for denne type fakturering.  Dette vil i så fall føre til feil i regnskapet.

4. Prisen skal legges inn lik samlet kostprisen for individet.  Dvs innkjøpspris + evt påkoster som har vært.  Pris og Netto innpris skal da være like på denne varelinjen.

5. Alle varelinjene på denne ordren skal være frie, slik som eksemplet viser.

6. Totalbeløpet på ordren vil bli bokført debet konto 1423 Lager demokjøretøy.  Dette er summen av kostprisen for individet, engangsavgift og evt tilleggsutstyr.
Mvahåndteringen og evt andre tilleggsposteringer for kjøretøyet må beregnes og bokføres av regnskapsfører.
For å se bokføringen av uttaket kan du klikke inn på fanen Regnskap fra fakturaen.  Da kan du ta en vurdering av hvilke tilleggsposteringer som må utføres manuelt.

Ordren faktureres på vanlig måte.