« Tilbake

Versjonslogg 3.0.38

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Va Ve Vi

Generelt 

 • En lang rekke større ytelsesforbedringer. 
 • Lagt til mulighet for å styre detaljrapporter per bruker. Detaljrapporter er rapporter som er mulig å skrive ut fra menyen på detaljvinduer (varer, kunde, ordre, plukkliste etc.), samt rapporter som kommer frem i rapportfanen på kunde, varer og individ. 
 • Man kan deaktivere de rapportene man ikke ønsker 
 • Man kan sette rekkefølge slik man ønsker 
 • HurtigID er aktivert også på tilbud. Dette innebærer at HurtigID vil fungere på samme måte for tilbud som for ordre gjør i dag. 
 • Lagt til varsling dersom flere brukere redigerer samme vindu. Eksempelvis dersom to eller flere brukere redigerer samme ordre, så vil et rødt ikon (ikonet er bilde av to personer) blinke ved siden av lagringsknappen. Ikonet blinke så lenge andre brukere er inne i samme vinduet, dersom andre forlater bildet så vil ikonet forsvinne. Det varsles også når personer kommer inn i samme bilde og forlater det. 
 • Dette er implementert på tilbud, ordre, plukkliste, kunde, leverandør, bestilling, varemottak, dagbok og kasseoppgjør 
 • Rettet en feil hvor rapportdestinasjoner var utilgjengelig for brukere som ikke hadde tilgang til rapport listen. 
 • Rettet en feil hvor brukere ble deaktivert dersom en bruker med tilgang til flere klienter ble fjernet fra en klient 
 • Lagt til mulighet for automatisk utsending av SMS-påminnelser for kalenderavtaler. Denne automatikken settes opp under automatiske jobber. 
 • Utsending av SMS krever at det er en ordre koblet til avtalen i kalenderen. 
 • Ordretype på ordren må være satt til å ha SMS varsel aktivert. Styres fra “Ordretype” menyen. 
 • Ordrestatus på ordren må være satt til å ha SMS-varsel aktivert. Styres fra “Ordrestatus” menyen. 
 • Kunden på ordren må være en ekstern kunde. Kun kunder med bokføringskategori “Standard ekstern” 
 • Standard oppsett henter avtaler for neste dag og sender varsel.  
 • Lagt til mulighet for å sende SMS til kunde direkte fra hurtigmeny. 
 • Rapportlisten vil nå scrolle innad i listen, og ikke scrolle til toppen ved klikk. 
 • Scrolling med musehjul vil nå utelukkende bevege bildet vertikalt i salgsbildene, istedenfor vekslende horisontalt og vertikalt.  

 

Bestilling 

 • Det er nå mulig å lage bestillingsmaler. Maler for bestillinger fungerer på samme måte som for ordre. Bestillinger blir alltid opprettet basert på mal. 
 • Kan sette standard bestillingsmal på klienten, men kan også overstyres per ressurs. 
 • Redigering av maler gjøres fra bestillingssøk. 
 • Mulighet til å opprette fra mal i bestillingssøk og under Innkjøp -> Bestillinger på leverandørkortet. 
 • En standardmal vil bli generert ved oppdatering. Standardmal vil inneholde standard bestillingstype og standard bestillingsstatus for de som har fått dette satt i systemet. 
 • Bestillingstyper. Lagt til eget hovedmeny vindu for å administrere bestillingstyper. 
 • Lagt til mulighet for å sette standard bestillingstype per leverandør. Dette gjøres fra Betingelser fanen inne på leverandør kortet. Standard bestillingstype blir hensyntatt når man oppretter bestilling med leverandør som kriteria. 
 • Lagt til mulighet for å merke en bestillingstype med hasteordre. Dette flagget benyttes ved elektronisk bestilling for de formatene som støtter hasteordre.  

 

Dagbok 

 • Rettet en feil som førte til at kontobeskrivelse på statuslinjen ikke ble oppdatert etter kontosøk. 

 

Eksternt prishotell 

 • Lagt til tidspunkt for siste oppdatering av prislister på eksternt prishotell i oversikten over leverandører satt opp på prishotellet. 

 

Faktura 

 • En rekke ytelsesforbedringer er gjort i faktureringsrutinen. 
 • Rettet en feil hvor de fleste fakturaer ble merket som endret rett etter åpning. 
 • Lagt inn mulighet for å slette sendinger. 

 

Fakturakontroll 

 • Utbedringer av fakturakontroll bildet. 
 • Lagt til mulighet for å spesifisere avrundingsbeløp i dialogen 
 • Lagt til mulighet for å spesifisere kreditor. Dersom en annen leverandør skal ha fakturakontrollen så kan dette legges inn her. Dersom kreditor ikke er utfylt så vil leverandøren på varemottaket brukes. 
 • Lagt til mulighet for å angi standard kreditor på en leverandør under betingelser på leverandør kortet. 
 • Flyttet KID feltet lenger ned i dialogen for bedre arbeidsflyt. 
 • Lagt til felter for tidligere fakturert beløp og akkumulert beløp dersom fakturanummer som legges inn får treff på en åpen samlefaktura 
 • Rettet feil med beregning av snittkost ved kostprisjustering.  
 • Rettet en feil hvor snittkost ikke ble oppdatert på åpne ordre ved fakturakontroll.  

 

Filbank/Filarkiv 

 • Filbank er nå tilgjengelig. Denne vil la brukere legge til samme bildet på flere varer/artikler etc, slik at det blir lettere å håndtere filer for like varer. 
 • Filer kan merkes med brukerdefinerte stikkord, som brukes i søk for å lett organisere filer. 
 • Rettet feil som oppstod ved forhåndsvisning av en e-post som hadde en e-post som vedlegg.  

 

Innkjøpsbehov 

 • Lagt til brukernavn for personen som opprettet innkjøpsbehovet. 
 • Lagt til plukklistet antall på linjene. 
 • Lagt til mulighet for å justere kolonne størrelsene i gridet og mulighet for å skjule kolonner. 

 

Integrasjoner 

 • Lagt til mulighet for å eksportere individinformasjon på prosjekter til Compello. Parametere som blir eksportert er registreringsnummer, understellnummer og serienummer. 
 • Rettet en feil i Compello integrasjonen hvor rader uten hovedbokskonto feilet på MVA validering. 
 • Rettet en feil hvor korrigeringer for saker som var eksportert til gammel inkasso partner ble sendt til ny inkasso partner. 

 

Kalender 

 • Rettet feil som førte til at innstillingen for “Strekk visning av avtaler i Uke-tidslinjen” ville påvirke tidspunktet til avtalen om man flyttet den til en annen dag.  
 • Rettet feil som førte til at avtaletekst forsvant ved lagring. 
 • Økte visningstiden for tooltip til 30 sekunder.  

 

Kasse 

 • Utbedret en feil i kasseoppgjøret som gjorde at kasseoppgjøret kunne havne i en status hvor det ikke var mulig å kansellere oppgjøret. 
 • Rettet en feil hvor det var mulig å starte to kasseoppgjør samtidig. 
 • Rettet en feil hvor det ikke var mulig å endre antall på en linje med en lagerstyrt vare. 
 • Rettet en feil hvor kassen ikke klarte å skrive ut faktura.  

 

Kunde 

 • Lagt til mulighet for å sette factoring under styring fanen på kunde 
 • Søk via 1881 vil nå advare brukeren om man er i ferd med å skrive over informasjon.  

 

Lageroversikt 

 • Lagt til grid for varer på gitt lokasjon. Gridet viser en oversikt på hvilke varer med antall som er på gitt lokasjon. Mulighet for å gå direkte til vare fra gridet. 
 • Lagt til mulighet for å slå sammen lokasjoner fra lageroversikt bildet. Funksjonen finner man ved å høyreklikke på en node i treet, og man da få opp en dialog hvor man fyller ut hvilken lokasjon man skal slå sammen med. 

 

Leverandør 

 • Lagt til mulighet for å slå sammen leverandører. 
 • Lagt til mulighet for å slå sammen leverandører direkte fra dublett gridet. Dersom dette valget benyttes blir begge leverandørene automatisk fylt ut i sammenslåing dialogen. 
 • Rettet en feil hvor mulige dubletter ikke alltid dukket opp. 
 • Rettet en feil hvor firmanavn ikke fremkom i dublett oversikten. 

 

Merke/Modellregister 

 • Det er nå mulig å høyreklikke og sortere en nodes barn alfabetisk. 

 

Ordre 

 • Forbedringer/Endringer i faktureringsadferd: 
 • Nye valg for å fakturere kun plukkede linjer. 
 • Det er nå mulig å delfakturere plukklister. På grunn av dette vil ordren nå kunne begrense utvalget til de plukkede linjene som er valgt ved fakturering. Tidligere var det ikke mulig å fakturere ordrelinjer som medførte delfakturering av en plukkliste. 
 • Ved fakturering av en blokk som er knyttet til flere plukklister vil systemet forsøke å samle dette i én faktura, uavhengig av samlefakturering. 
 • Lagt til mulighet for å flagge ordretekst som viktig. Ordretekst vises i dialog ved åpning av ordre dersom merket som viktig. Vises sammen med evt. viktig kundetekst.  
 • Rettet en feil hvor hovedlager ikke alltid ble satt på ordre. 
 • Hovedlager blir nå alltid satt basert på ressurs, profil eller klient, i den rekkefølgen. 
 • Rettet en feil hvor Disponibel1 og Disponibel2 ikke tok hensyn til sitt eget antall før ordren ble lagret. 
 • Rettet en feil hvor innlegging av samme vare flere ganger på samme ordre ikke oppdaterte andre linjers Disponibel1 og 2 hvor samme vare var lagt inn. 
 • Rettet en feil hvor innlegging av innkjøpsbehov kun merket den linjen man hadde høyreklikket på som oransje (indikerer at den finnes i innkjøpsbehov), og ikke andre linjer med samme vare. 
 • Rettet en feil hvor antallet som ble foreslått i innkjøpsbehov ikke tok hensyn til min/max beholdningsoppsett på varen og antall allerede i innkjøpsbehov. Dersom Disponibel1 ikke var satt til å inkludere antall i bestillinger så ble heller ikke antall som allerede var i bestilling tatt høyde for. 
 • Rettet en feil hvor noen ordre ble merket som endret rett etter at dem ble åpnet. 
 • Rettet en feil hvor priser ikke ble oppdatert ved endring av kunde på ordre. 
 • Rettet en feil hvor standard tekst fra blokktype ikke ble lagt inn som tekst på blokk 
 • Rettet en sjelden feil der ikke alle tilgjengelige salgsparametre ble vist på blokk. 
 • La til en innstilling for å unngå at leveringsadresse blir satt automatisk. 
 • Ny “pluss-knapp” på kundefeltet for å raskt opprette nye kunder direkte fra en ordre. 
 • Retten en feil hvor bokføringsregel ikke ble tilbakestilt dersom man førsøkte å endre bokføringsregel på ordre og en eller flere varer ikke kunne hentes med ny bokføringsregel. 

 

Pakkekø 

 • Lagt til kolonner for leveringsmåte, merket, og kundens ref.  

 

PartShare 

 • Rettet en feil hvor formattering av ÆØÅ bokstaver fremkom feil i Quick3. 
 • Rettet en feil hvor manglende brukernavn eller passord for integrasjonen ikke trigget en feilmelding. 

 

Plukkliste 

 • Det er nå mulig å delfakturere plukklister 
 • Velg “Fakturer blokk” fra menyen på blokken, eller huk av for de blokkene du vil ha med og velg “Fakturer” fra menyen øverst på plukklisten.  
 • Rettet en feil hvor plukking fra forskjellige lagre kunne forekomme selv om haken for “Forsøk å plukke fra samtlige lokasjoner om standardlokasjon er tom” var skrudd av. 

Priser 

 

Profil 

 • Lagt til mulighet for å sette overstyrt tilbudsmal og lager per profil. 
 • Begge disse vil bli overstyrt per bruker dersom standard er satt på brukernivå. 

Regnskap 

 • Lagt til heading på hovedbok søket som beskriver søkeresultatet med antall poster funnet.  
 • Lagt til summering av poster i hovedboksøket. 
 • Lagt til sperre ved lagring av dagbok dersom en annen bruker har lagret bunten etter at man åpnet den. Dette er samme funksjonalitet som allerede ligger på ordre. Dette er med å forhindre at brukere kan overskrive hverandre. 
 • ISO20022 remittering endret innlesing til å hoppe over poster med ukjent EndToEndID i stedet for å terminere innlesningen. Poster med ukjent EndToEndID kan fremkomme i avregningsretur filen dersom samme konto brukes til andre utbetalinger enn remittering. Om slike poster fremkommer i filen er bank avhengig. 
 • Rettet en sjelden feil der dimensjonsverdier ikke ble lagret ved etterregistrering av disse i hovedbok. 
 • Eksport til Tripletex: Lagt til fakturanr som beskrivelse på alle posteringer uten annen beskrivelse, og satt mvakode til 0 dersom blank. 

 

Tilbud 

 • Rettet en liten feil hvor ALT+T ikke tok med seg vare(r) fra varekortet og varesøket. 
 • Maler! Det er nå mulig å lage tilbudsmaler på samme måte som for ordre. 
 • Standard tilbuds mal kan settes på klient, profil eller på brukernivå. 
 • Redigering av tilbudsmaler kan gjøres fra tilbudsøk. 
 • Eksisterende maler vil blir overført til ny tilbuds mal håndtering ved oppdatering. 
 • Tilbud og tilbudsmaler kan ikke lengre lagres uten bokføringsregel. Et tips er derfor at dere går inn og setter bokføringsregel på tilbudsmalene etter oppdatering. 
 • Rettet en feil hvor “Vis varekobling” menyen på tilbudslinje ikke fungerte. 

 

Vare 

 • Lagt til mulighet for å justere kolonnebredden og skjule kolonner i innpris og utpris-griddene på varekortet. 

Varegruppehierarki 

 • Hierarkiet vil ikke lenger feile om én varegruppe har to foreldre 
 • Det er nå mulig å søke i hierarkiet 
 • Det er nå mulig å åpne varegrupper fra hierarkiet (høyreklikk) 
 • Det er nå mulig å legge til barn på en node, og ikke bare å flytte noder rundt. (høyreklikk) 
 • Ytelsesforbedringer.  

 

Varemottak 

 • Lagt inn mulighet for å oppdatere kostpriser på åpne ordre ved varemottak.