« Tilbake

Versjonslogg 3.1.0

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Va Ve Vi

Generelt 

 • Kraftig forbedret ytelse. Dette vil være gjennomgående for hele systemet grunnet ny databasemotor.  
 • Rettet en feil som gjorde det umulig å legge til snarveier om brukermenyen er tom + flere forbedringer rundt brukermenyen 

 

Filarkiv 

 • Rettet en feil hvor filer som lå i mapper i filbanken ikke dukket opp der de skulle. 

Kalender 

 • Det er nå mulig å kopiere og flytte avtaler via høyreklikk-menyen. 
 • Det er nå mulig å opprette en ordre med en kunde på via høyreklikk-menyen. 
 • Tidslinje Dag vil nå utvide visningen om det finnes avtaler utenfor tidsintervallet på samme dag. 
 • Tidslinje Uke og Måned vil nå ta hensyn til innstillingene for når dagen begynner og slutter. Det vil si at en avtale som går fra 8-16, vil nå oppta hele bredden for en dag i Tidslinje Uke og Måned om Innstillinger for start og slutt på dagen er angitt til 8 og 16. Merk at dette vil kunne overstyres av “Strekk visning av avtaler i Uke-tidslinjen”. 

Kasse 

 • Kasser kan nå kobles til en Arbeidsstasjon for å automatisk velge riktig kasse om brukeren har tilgang til flere kasser.  

Lageroversikt 

 • Forbedret søk 
 • Kun noder som treffer søket vises 
 • Søk vil filtreres på valgte noder, hvis en eller flere noder er valgt 

Maler 

 • Lagt til mulighet for å sette en epostmal som standard (per type). 

Merke/Modellregister 

 • Lagt til en fane som viser hvilke individer som er knyttet til valgt modell. 
 • Modeller kan nå slås sammen 

Ordre 

 • Kraftig forbedret ytelse ved åpning av større ordre med mange linjer og blokker.  

Varesøk 

 • Kraftig forbedret ytelse i alle varesøk som tar hensyn til Overført-varer. (Tilbud, Ordre, Bestilling, +++). Dette gjør seg spesielt gjeldende når søket finner mange varer. 

Varetelling 

 • Lagt til mulighet for å kopiere en varetelling 
 • Det er å mulig å snu fortegnet samtidig 
 • Satt leverandør tas nå i betraktning ved varesøk 
 • Lagt til mulighet for å ekskludere underlokasjoner ved generering av telleliste