« Tilbake

Versjonslogg 3.1.1

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø
Va Ve Vi

Generelt 

 • Lagt til fargekode forklaring i varesøk og individsøk.

Fakturering 

 • Rettet en sjelden feil som kunne føre til at en kontantnota endte opp som en faktura om ordren på forhånd var plukket over flere plukklister.

Individ 

 • Lagt til mulighet for å finne bare individer i ordre fra individsøket.
 • Lagt inn sperre for å overskrive endringer som er gjort av andre personer/kilder. Dette forhindrer overskrivning av eier dersom man har hatt individkortet åpent mens et kapitalvaresalg har blitt gjennomført.
 • Lagt til to nye valideringer for kapitalvaresalg.
  1. Dersom man benytter et varenummer som er tilknyttet en node i merke og modellregisteret som kapitalvare så må individet på tilhørende blokk ha modell satt.
  2. Dersom man benytter et varenummer som er tilknyttet en node i merke og modellregisteret som kapitalvare så må denne varen være den korrekte varen som er definert for individets modell og individstatus i modellregisteret.

Kasse 

 • Lagt inn sperre for å motta betalinger i kasse på kunder hvor hovedbokskonto på kunden ikke er definert med reskontrostyring.
 • Rettet en feil som kunne oppstå dersom man mottok betalinger på ordre med debitor. I disse tilfellene kunne betalingen bli krysset mot debitor reskontro i stedet for ordrens originale kunde.
 • Rettet en sjelden feil som kunne føre til at en kortbetaling ikke ble registrert i Quick3.
 • Selger vil ikke lenger endres dersom en annen bruker tar med en ordre/plukkliste/faktura inn i kassen for betaling.
 • “Sist endret av” tar nå hensyn til pinkode-bruker.

Lager 

 • Eliminert en feilkilde hvor tilgjengelig beholdning på lagerlokasjoner kunne være feil. Tilgjengelig beholdning per lokasjon var tidligere lagret i databasen, dette kunne i noen tilfeller komme ut av synk ved plukking/reversering av plukking. Tilgjengelig beholdning blir nå kalkulert direkte fra lagerbeholdning – plukklistebeholdning.
 • Endret lageroversikt til å vise en kolonne med beholdning med sum beholdning og sum tilgjengelig beholdning. Dette gir en enklere oversikt på hva som er tilgjengelig på lager.

Ordre 

 • Rettet en feil som kunne føre til at splittede ordrelinjer ikke ble fakturert.
 • Rettet flere sjeldne feil som førte til at ordre og plukklister kunne få feil status ved delfakturering og delplukking.
 • Lagt inn ekstra sjekk av lagerstyring ved plukking av varer. Har ikke varen lagerstyring vil den heller ikke bli plukket. Dersom varen har lagerstyring er det fremdeles lov å overstyre/skru av denne på en varelinje.

Plukkliste 

 • Lagt til mulighet for å endre antall på plukklister.
 • Rettet en feil hvor spørsmål om man ville lagre endringer ikke kom frem ved lukking av tab.

Rapporter 

 • Lagt til mulighet for å opprette egne grupperinger av data som kan brukes i rapporter. Brukes i tilfeller der eksisterende grupperinger/hierarkier ikke gir ønsket gruppering. Foreløpig støttes kun varegrupper, men her kan det utvides ved behov. Settes opp under Rapporter > Rapportoppsett > Datagruppeoppsett.

Regnskap 

 • Rettet en feil der årsavslutning ikke lot seg bokføre pga. kontoer som krever dimensjon.
 • Rettet en feil for inngående fakturaer hvor bilagsnummeret ble satt som postnummer. Dette blir nå satt til fakturanummeret.

Samtykke

 • La til en epost mal for oppretting av samtykke. Hvis denne er fylt ut vil en epost automatisk bli sent ut ved oppretting av nytt samtykke.

Tilbud 

 • Rettet en feil som førte til at rabatt ikke ble overført ved bekrefting.

Vare 

 • Kopiering av varer vil nå ta med seg Egenskaper.
 • Lagt til mulighet for å oppdatere lagerstyring på alle åpne ordre (varelinjer) ved endring av lagerstyring på vare.

Varesøk 

 • Forbedret ytelse ved søk i prishotell.
 • Det er nå mulig å avbryte søk mot prishotell om det tar lang tid.